T-10T-10http://forsvaret.no/media/PubImages/T-10 Fasade.tifhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3389

T-10

Tollbugata 10 er Krigsskolens representasjonslokale, som i hovedsak benyttes til arrangementer, undervisning, lederutviklingssamlinger, foredrag, takt- og tone kurs, og finere middager.

Som navnet tilsier, er denne bygården lokalisert til Tollbugata 10 (T-10) i sentrum av Oslo og ligger ikke så langt fra Akershus festning.

T-10 er også kalt "den gamle Krigsskole" og ble gitt til Krigsskolen 13 november 1802, og undervisningen startet 28 april 1803. T-10 ble en fredet bygning 6. mai 2003. For ytterligere informasjon om T-10 og Krigsskolens historie, se Krigsskolens historie.

Lokalene kan lånes ut (mot dekning av faktiske utgifter), og da med hovedprioritet til kadetter og ansatte ved Krigsskolen. Andre (hovedsakelig militære avdelinger) kan søke om å få låne T-10, men må være forberedt på at Krigsskolens interne prioriteringer vil gå foran.

Publisert 15. september 2014 16:17.. Sist oppdatert 14. september 2016 14:12.