2014-08-17-ToUTNarvik2014-08-17-ToUTNarvikhttp://forsvaret.no/media/PubImages/2014-08-17-ToUTNarvik.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2564

Strategi og verdier

Her kan du lese mer om Krigsskolens verdigrunnlag, målsetninger og strategi.

Oversikten er sortert i kategorier. Trykk på den kategorien som passer det du er ute etter for å få opp mer informasjonen.

 

 

VisjonVisjon<p>​Skape og utdanne offiserer for fremtiden.</p>
FormålFormål<p><span><span><span>Lederutvikling på sitt beste. <span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">K</span><span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">rigsskolen er en akkreditert høyskole som tilbyr militær profesjonsutdanning</span><span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">. </span><span style="color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">Krigsskolen skal rekruttere, utdanne og utvikle offiserer som forvalter samfunnsoppdraget med ekspertise, og leder med ansvarsglede.</span></span></span></span></p>
VerdigrunnlagVerdigrunnlag<h2>Respekt</h2><p>Respekt for menneskeverdet er vår moralske plikt som skal komme til uttrykk i holdninger og​ handlinger. På Krigsskolen vil vi vise anerkjennelse og omsorg for hverandre. Grunnlaget for respekt er selvrespekt. Selvrespekt og integritet gir styrke og moralsk mot til å handle i vanskelige situasjoner. Respekt for mangfold og ulik erfaringsbakgrunn er en forutsetning for et sunt samarbeidsklima på tvers av fagtradisjoner og kompetanseområder. Vi skal respektere kunnskap og kunnskapsutvikling for å tilstrebe kvalitet og relevans i utdanningen.<br></p><h2>Ansvar</h2><p>Forsvaret er gitt tillit til å forvalte samfunnets ytterste maktmidler. Denne tilliten fordrer ansvarlighet i all oppdragsløsning. Utdanningen ved Krigsskolen skal fremelske den enkeltes evne og vilje til å ta ansvar for oppdraget, for andre og for seg selv. Alle har ansvar for egen læring og utvikling. Ansvarlighet utvises gjennom reflekterte handlinger, ord og valg i skolehverdagen så vel som i operasjoner. Krigsskolen vil dyrke fram ansvarsglede hos kadetter og ansatte.<br></p><h2>Mot</h2><p>Ledelse og deltakelse i løsning av Forsvarets oppdrag krever mot og ydmykhet.<br>Krigsskolen skal være en arena for å oppøve mot til å utfordre egne grenser, etablerte oppfatninger og vante forestillinger. På Krigsskolen ønsker vi å utfordre etablerte sannheter. Vi skal vise evne og vilje til å utfordre egne grenser fysisk, mentalt og intellektuelt, og ha mot til å stå for egne valg.</p>
HOVEDMÅLSETTINGER OG VEIVALGHOVEDMÅLSETTINGER OG VEIVALG<p>1. Krigsskolen skal være den ledende akkrediterte høyskole med en praksis- og teoribasert lederutdanning på bachelornivå<br><br><ul><li>Krigsskolen skal tilby en attraktiv og kvalitativ utdanning som skal tiltrekke seg de<br></li><li>Beste søkerne og lærekreftene til profesjonen<br></li><li>Krigsskolen skal utvikle fremragende ledere i den militære profesjon<br></li><li>Krigsskolen skal ha et unikt og attraktivt lærings- og studiemiljø med individets<br></li><li> Utvikling i sentrum<br></li><li>Krigsskolen skal legge grunnlag for høyere utdanning</li><li>Utdanningen skal utvikles gjennom faglige synergier med både interne og   eksterne utdanningsprogrammer</li></ul>2. Utdanningen skal baseres på anerkjent forskning<br><br><ul><li>Utdanningen skal være av høy kvalitet basert på forskning og med tett kobling til profesjonen</li><li>Krigsskolens medarbeidere skal ha solid profesjonskompetanse og akademisk tyngde</li><li>-Vi skal ha en etisk og samfunnsansvarlig forankring og gi kadettene relevant kunnskap, solid kompetanse og gode holdninger</li><li>Forskningen skal være gjennomført internt og i samarbeid med relevante kunnskaps- og profesjonsmiljøer, hvor Krigsskolen er en foretrukket samarbeidspartner</li></ul>3. Krigsskolen skal være navet i utviklingen av profesjonen i Hæren<br><br><ul><li>Krigsskolen skal legge grunnlaget for en livslang karriere i Forsvaret<br></li><li>Krigsskolen skal være Hærens kompetansesenter innen lederutvikling og fysisk fostring </li><li>Krigsskolen skal være Hærens foretrukne samarbeidspartner innen forskning og utvikling i profesjonskunnskap​</li></ul></p>

Publisert 8. mars 2013 13:36.. Sist oppdatert 14. september 2016 14:10.