International Relations in Professional Military Education

Infinity Journal har nettopp utgitt en spesialutgave med tittelen "International Relations in Professional Military Education" Spesialutgaven er et resultat av krigsskolenes samarbeid og et seminar Den norske Atlanterhavskomite og Krigsskolen avholdt i mai 2015 der forfatterne deltok.

​Infinity Journal har nettopp utgitt en spesialutgave med tittelen "International Relations in Professional Military Education" – se https://www.infinityjournal.com/special-editions/ .

Her diskuterer ledere, forskere og undervisere fra West Point, Sandhurst og tilsvarende utdanningsinstitusjoner i Nederland, Canada, Latvia, Danmark og Norge, hva tropps- og kompanisjefer trenger å vite om internasjonal politikk for å kunne føre sin regjerings politikk ut i livet.

Spesialutgaven er et resultat av krigsskolenes samarbeid og et seminar Den norske Atlanterhavskomite og Krigsskolen avholdt i mai 2015 der forfatterne deltok.

Evnen til å ødelegge militære mål innen egen teig er ikke lenger tilstrekkelig kompetanse for en ung hæroffiser, om det noen gang har vært det. De siste tyve års erfaringer fra blant annet Balkan og Afghanistan tilsier at militære ledere på de laveste taktiske nivåene i stigende grad trenger en bred forståelse av de politiske forholdene de opererer. Dette er nødvendig for å kunne løse de militære utenlandsoperasjonene deres regjeringer engasjerer seg i. Artiklene beskriver hvordan krigsskolene, med Latvia som et foreløpig unntak, har møtt denne utfordringen blant annet ved å tillegge faget Internasjonal Politikk mer vekt i den militære profesjonsutdanningen.

Tidligere har man diskutert årsakene til og konsekvensene av den såkalte «strategiske korporalen» – gjerne etter noe var gått galt som med «Black Hawk Down» i Somalia og bildene fra Abu Ghraib fengslet i Irak. Spesialutgaven presenterer de ulike krigsskolenes tiltak for å gjøre tropps- og kompanisjefer i stand til å handle riktig i fremtiden. Den tar også opp den økte vekt blant andre USAs hærs doktriner, legger på at unge offiserer er strategisk orienterte.

I mars 2016 møtes forfatterne igjen i Atlanta for å presentere konklusjonene i spesialutgaven på den årlige konferansen til International Studies Associations. Dette er verdens ledende akademiske konferanse innen internasjonal politikk.

Publisert 13. januar 2016 12:50.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.