Stortingsvalget sett fra Homeland

Informasjons¬teknologi har endret rammene for den offentlige debatten. Kronikk i Dagsavisen av førsteamanuensis Carsten Rønnfeldt

​Publisert i Dagsavisen lørdag 24. juni. Les kronikken her:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/stortingsvalget-sett-fra-homeland-1.986075
Publisert 26. juni 2017 15:38.. Sist oppdatert 8. januar 2018 15:44.