Øvelse InfanteristridØvelse Infanteristridhttp://forsvaret.no/media/PubImages/InfanteristridDefensiv.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2328

Student ved Krigsskolen

Krigsskolen holder til på Linderud et lite stykke nord for sentrum av Oslo.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med Lillomarka som nærmeste nabo. Krigsskolen er en relativt liten skole i høyskolesammenheng. Skolen har totalt ca. 300 kadetter (studenter) fordelt på tre årskull innenfor operative studier og ingeniørstudier. I tillegg til dette tilbys skolen studieretning innen logistikk og ressursstyring, men denne utdanningen gjennomføres i Bergen. Skolen har også et Grunnleggende Offiserskurs - tidligere kalt Kvalifiseringskurs. for personell med GBU og relevant høyere utdanning fra sivile utdanningsinstitusjoner. Skolen har også Videregående befalsutdanning (VBU). Utdanningen er en sentral byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret.

I forhold til de fleste andre høyskoler er studiene ved skolen i stor grad basert på pliktig oppmøte og deltakelse fra studentene. Utdanningen spenner fra å gi det teoretiske grunnlaget innenfor landmakt, ingeniørfag, språk og lederutvikling til å gi individuell oppfølging og utvikling av den enkelte kadett. Som student ved Krigsskolen må du påregne en normal arbeidstid fra klokken åtte til fire. I tillegg kommer påkrevde egenstudier, øvelser, kurs, verv i Kadettsamfundet og andre aktiviteter.

Krigsskolen tilbyr en helt egenartet utdanning innenfor profesjonen offiser i Hæren. Som student vil du bli en del av et tett studiemiljø og få en personlig oppfølging og utvikling. Krigsskolen ønsker å legge til rette på best mulig måte for at du skal gis de beste forutsetninger for et godt utbytte av utdanningen.
Du kan lese mer om det å være student på Krigsskolen på disse sidene.

Bolig og kvarter:

Som elev ved Krigsskolen får du tildelt hybel (kvarter) på skolens område dersom du har behov for dette. Skolen disponerer også enkelte leiligheter tiltenkt elever med egen familie. Kontakt boligkontoret for mer informasjon

 Les mer om

 

 

Forposten<img alt="" src="/media/PubImages/NMi5kamp.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForpostenForposten er Krigsskolens skoleavis og drives av kadettene selv. Det skal være et forum som bidrar til diskusjon omkring sentrale temaer innenfor offisersyrket og militærfaglige områder. http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Krigsskolen/student_ved_krigsskolen/forposten
Kadettsamfundet<img alt="" src="/media/PubImages/2014-05-10CrossFitChallenge2014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KadettsamfundetKadettsamfundet er kadettenes eget studentsamfunn der alle kadetter automatisk blir medlemmer. Kadettsamfundet søker å gi alle elever ved skolen et sosialt og kulturelt tilbud og er ansvarlig for det aller meste som skjer utenom undervisningen ved skolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Krigsskolen/student_ved_krigsskolen/Kadettsamfundet
Kanutten barnehage<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2001_258_document_250811135724.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Kanutten barnehageSom kadett ved Krigsskolen får dine barn førsteprioritet på barnehageplass i Kanutten barnehage, en privat barnehage i tilknytning til skolen. http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Krigsskolen/student_ved_krigsskolen/kanutten_barnehage

Publisert 15. september 2014 13:19.. Sist oppdatert 16. mars 2018 14:59.