2014-05-10CrossFitChallenge20142014-05-10CrossFitChallenge2014http://forsvaret.no/media/PubImages/2014-05-10CrossFitChallenge2014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2506

Kadettsamfundet

Kadettsamfundet er kadettenes eget studentsamfunn der alle kadetter automatisk blir medlemmer. Kadettsamfundet søker å gi alle elever ved skolen et sosialt og kulturelt tilbud og er ansvarlig for det aller meste som skjer utenom undervisningen ved skolen

​​​​​​​​​​Styret i Kadettsamfundet velges på generalforsamlingen, med virketid på ett år. Generalforsamlingen avholdes i månedsskiftet januar-februar, og alle kadetter har møteplikt og stemmerett. Styret i Kadettsamfundet er det organ som ivaretar kadettenes interesser samt koordinerer og støtter undergruppene i Kadettsamfundet.

I tillegg anbefaler vi at du  følger med oss på TwitterInstagram og  Facebook. Her kan du lese mer om de uli​ke aktivitetene, idrettslaget og andre undergrupper i samfundet.​​​​

Publisert 15. september 2014 14:39.. Sist oppdatert 4. april 2017 08:34.