Studier

Krigsskolen (KS) er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har drevet lederutdanning siden 1750. KS er en avdeling under Forsvarets høgskole.

Fra 2018 tilbyr Krigsskolen følgende utdanninger på bachelornivå:


Skolen tilbyr også studiet «Militære studier med fordypning i ledelse og logistikk», men denne utdanningen gjennomføres ved Sjøkrigsskolen,  Bergen.

I tillegg tilbyr KS følgende:

Grunnleggende offiserskurs - tidligere kalt Kvalifiseringskurs. for personell med GBU og relevant høyere utdanning fra sivile utdanningsinstitusjoner.

Videregående befalsutdanning (VBU), VBU1 og VBU2. Utdanningen er en sentral byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret.


Publisert 10. juni 2015 10:56.. Sist oppdatert 19. juni 2018 09:44.