Blogger

Lederskap

Noen av våre ansatte ved Luftkrigsskolen har valgt å blogge om lederskap og en av disse er Kåre Inge Skarsvåg. Han er major i Luftforsvaret og ansatt ved Avdeling for Ledelse og Internasjonalt samarbeid.  Han jobber som lederutvikler og er ansvarlig for skolens fordypningsstudium innen veiledning. Han er også ansvarlig for Luftforsvarets lederutviklingsprogram Base Camp.

Skarsvåg har lang erfaring fra diverse lederjobber i Luftforsvaret og de to siste jobbene var stabssjef og skvadronsjef ved 130 Luftving- Internasjonalt har han blant annet jobbet i Current Operations ved CAOC 1 i Danmark. Av militær utdanning har han Luftkrigsskole I og II. Han har fullført en masterutdanning i  Innovasjon og Kunnskapsledelse ved Copenhagen Business School (CBS) i København sept 2012.

Bloggen hans var i utgangspunktet ment som et filosofisk eksperiment i kunnskapsdeling og for å dele refleksjoner rundt lederutvikling. Innleggene på bloggen er hans egne meninger.  Skarsvåg utfordrer deg som leser gjennom blogginnleggene sine og er du villig til å utfordre deg selv og dine tankemønstre anbefaler vi at du kikker på blogginnleggene hans.

Gå til bloggen: www.lederrefleksjon.no

Operativ ledelse
Forsvarets hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre militære operasjoner. I denne prosessen er den operative lederen bindeleddet mellom strategisk intensjon og taktisk utførelse. Forutsetningen for at militære strategier skal lykkes er at det taktiske nivået i organisasjonen leverer fagspesifikke prestasjoner på høyt nivå. Faget Operativ ledelse gir kadetten en mulighet til å studere ledelse av prestasjonsutvikling i team. Faget har fokus på individuelle, teambaserte og kontekstuelle forhold som påvirker menneskers samhandling og prestasjoner i situasjoner som er av operativ karakter.​

Gå til bloggen: operativledelse.wordpress.com

Russisk forsvars- og utenrikspolitikk
Småstaten Norge deler grense med Russland som de senere årene har markert seg med uttalt ønske om igjen å fylle rollen som stormakt regionalt og internasjonalt og gjennom økt militær aktivitet. Som regime har Russland de siste årene utviklet seg i mer autoritær retning. Emnet vil fokusere på tiden etter oppløsningen av Sovjetunionen, men også si noe om de lange linjer i russisk utenriks- og forsvarspolitikk. Målsettingen med emnet er å kunne foreta selvstendige undersøkelser av russisk utenriks- og forsvarspolitikk.​


Teknologi og ledelse
Fordypningsemnet skal bidra spesielt med kompetanse til å forvalte og utvikle Luftforsvarets menneskelige og teknologiske kapasiteter. Det legges vekt på en systembeskrivende og naturvitenskapelig tilnærming til luftmilitære utfordringer i et moderne kunnskapsbasert forsvar.​

​​​​​​​​​​​
Publisert 11. august 2014 14:52..