Generalinspektøren for Luftforsvarets Luftmaktseminar 2014.Seminaret ble arrangert i Trondheim, 4-6 februar 2014.Tema for seminaret var "Ledelse av norsk luftmakten alliert eller norsk oppgave?"Førsteamanuensis Nils Naastad med sin oppsummering etterGeneralinspektøren for Luftforsvarets Luftmaktseminar 2014.Seminaret ble arrangert i Trondheim, 4-6 februar 2014.Tema for seminaret var "Ledelse av norsk luftmakten alliert eller norsk oppgave?"Førsteamanuensis Nils Naastad med sin oppsummering etterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/LMsem.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4064

Kurs og konferanser

Luftkrigsskolen avholder hvert år flere seminarer og konferanser. De to største er Sjef Luftforsvarets  Luftmaktseminar og Sjef Luftforsvarets Lederskapskonferanse.

Sjef Luftforsvarets Lederskapskonferanse

Sjef Luftforsvarets Lederskapskonferanse gjennomføres årlig på høsten, og har hvert år et nytt og aktuelt tema innen lederskap.
Hensikten med konferansen er å utvikle lederskapet i Luftforsvaret gjennom å presentere tidsriktig og relevant kunnskap og erfaringer om ledelse for offiserer i Luftforsvaret. I tillegg skal konferansen understøtte en læringskultur i Luftforsvaret preget av åpenhet og dialog på tvers av bransje og basetilhørighet. På lederskapskonferansen vil du derfor ikke bare lære gjennom å høre andres beretninger, men bli invitert til å reflektere over eget lederskap. 
Arrangementet er primært rettet mot Forsvarets ansatte men er også åpent for andre interesserte.Lederskapskonferansen kunngjøres for påmelding i god tid før gjennomføring. Program og påmeldingsinfo legges ut på denne siden.
 

​Sjef Luftforsvarets Luftmaktseminar

Luftkrigsskolen arrangerer årlig Luftmaktseminar på vegne av Sjef Luftforsvaret. Seminaret gjennomføres normalt i første halvdel av februar måned.
Luftmaktseminaret tar sikte på å være et bredt og åpent forum der problemstillinger innen militærmakt og luftmakt belyses og debatteres. Arrangementet er primært rettet mot Forsvarets ansatte men er også åpent for andre interesserte. Program og påmeldingsinformasjon legges ut på denne siden i god tid før arrangementet.

Luftmaktseminaret har utviklet seg til å bli et av de ledende militærmaktseminarene i Norden! I de senere årene har det generelle målet for seminaret vært å sette militær maktbruk inn i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme. Seminarets økende popularitet tyder på at en slik faglig tilnærming er hensiktsmessig. Vi søker å diskutere aktuelle tema og sette agenda for områder vi mener vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk, Forsvaret og Luftforsvaret i fremtiden.
Her kan du se innhold fra tidligere avholdte Luftmaktseminar.
 
ANDRE seminarer
I tillegg til det årlig Luftmaktsseminaret arrangerer Luftmaktsavdelingen ulike seminarer - blant annet Hew Strachan seminar, Ole Reistad foredrag og Luftmakthistorisk seminar. ​  


KURS

Luftkrigsskolen driver flere lederutviklingsprogram, eksempelvis Base camp og mentorprogrammet. Mer informasjon om dette finnes her.

 kurs og konferanser

 

 

GILs Luftmaktseminar 2016<img alt="" src="/media/PubImages/lst_02704.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GILs Luftmaktseminar 2016Generalinspektøren for Luftforsvaret sitt Luftmaktseminar for 2016 ble avholdt på Luftkrigsskolen 2.–4. februar. 2016. http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Kurs og konferanser/gils-luftmaktseminar-2016
GILs Lederskapskonferanse 2016GILs Lederskapskonferanse 2016Generalinspektøren for Luftforsvaret inviterer til sin årlige Lederskapskonferanse 1-3 november 2016 ved Luftkrigsskolen. http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/gils-lederskapskonferanse-2016
MentorprogrammetMentorprogrammethttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Kurs og konferanser/mentorprogrammet

Publisert 17. juni 2015 13:36.. Sist oppdatert 23. april 2018 10:56.