Teaser GILs Luftmaktseminar 2017Teaser GILs Luftmaktseminar 2017http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=218https://youtu.be/F9bmPeVrM7g

Kalenderhendelse
Starttidspunkt7. februar 2017 12:00
Sluttidspunkt9. februar 2017 12:00
StedTrondheim
Type hendelseKonferanse

Sjef Luftforsvarets Luftmaktseminar 2017

Sjef Luftforsvaret inviterer til Luftmaktseminar ved Luftkrigsskolen 7.–9. februar 2017. Årets tema er «Et femtegenerasjons luftforsvar – Norges skjold og sverd?»

​​​​​Luftmaktseminaret 2017 er nå dessverre fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på ved bruk av påmeldingslenke. Har du likevel spørsmål om påmelding, kan du rette det per e-post direkte til Luftkrigsskolen.

Norge er i ferd med å kjøpe 52 nye kampfly av typen F-35 Joint Strike Fighter. Det hevdes fra sentralt hold at F-35 blir en helt sentral kapasitet for fremtidens forsvar av nasjonen. Kjøpet har avstedkommet diskusjon i media av noe ulik kvalitet, men viktige spørsmål har blitt reist: hva skal flyene brukes til? Har vi tilstrekkelig kompetanse til å utnytte denne plattformen? Hvilket forsvar skal Norge ha i fremtiden? Tuftes begrunnelsen primært i det nasjonale forsvar, internasjonale operasjoner eller en kombinasjon?

Luftforsvaret har gjennom FMR-prosessen bygget merkevaren «et femtegenerasjons fly trenger et femtegenerasjons luftforsvar». Her er premisset at organisasjonen trenger noe en ikke har i dag for å kunne utnytte potensialet i denne plattformen når den er «Fully Operational Capable» i 2025. Fokuset på innholdet i begrepet «femtegenerasjons luftforsvar» er stort, og økende. F-35 gir oss et operativt mulighetsrom som tilsynelatende er større enn organisasjonen pr i dag evner å ivareta. Hvilken type kompetanse-, hvilken organisasjon- og hvilken type teknologi må på plass de neste 8–10 årene for å bli et «femtegenerasjons luftforsvar»?

Forsvarsministeren påpeker selv at vi har «blitt en mellomstor stat i Nato». Kampflykjøpet bidrar trolig vesentlig til at en slik betegnelse av vår militære kapasitet er gyldig. Men det forplikter kanskje Norge på en annen måte enn våre alliansepartnere, og kanskje vil det politiske presset på å bidra internasjonalt øke når en disponerer en slik kapasitet. Spørsmålet er om Norge har offiserer med kompetanse til å bekle posisjoner på alle nivå i en internasjonal operasjon for å sikre norske interesser og kunne påvirke bruken av de plattformer vi stiller til disposisjon. Også i en slik kontekst vil kompetanse knyttet til begrepet «femtegenerasjons luftforsvar» være sentralt.

Viktige spørsmål som søkes besvart knytter seg til å problematisere premissene for den norske forsvarsdebatten, og hvordan luftmakten er tenkt å spille en mer fremtredende rolle i både et nasjonalt og (kanskje) internasjonalt perspektiv. Videre ønsker vi å se nærmere på de sentrale militærstrategiske trender som potensielt vil påvirke Norge de neste ti årene, for derigjennom å skape en faglig kontekst for de diskusjoner som knytter seg til etableringen av et «femtegenerasjons luftforsvar». Seminaret ønsker å utfordre Luftforsvaret på hva et «femtegenerasjons luftforsvar» er, og hva som må etableres for å lykkes med å etablere dette. Og vi ønsker å utfordre Hæren, Sjøforsvaret og det operasjonelle nivået (FOH) hva angår deres forventninger og faglige perspektiver knyttet til å utnytte en plattform som i første rekke er en fellesoperativ ressurs. 

Publisert 9. november 2016 15:02.. Sist oppdatert 2. februar 2017 17:21.