hogskolene_894_luftforsvaretsledershogskolene_894_luftforsvaretsledershttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=40https://www.youtube.com/watch?v=Jw-7nspbG8E&list=PLJ-7DYLOJSCLKc7VJSCB1KWcW6BhBQRvE

Kalenderhendelse
Starttidspunkt6. februar 2018
Sluttidspunkt8. februar 2018
StedTrondheim
Type hendelseKonferanse

Sjef Luftforsvarets Luftmaktseminar 2018

Luftkrigsskolen (LKSK) arrangerer på vegne av Sjefen for Luftforsvaret, sitt årlige Luftmaktseminar, 6-8. februar 2018.

Seminaret har med tiden vokst seg til å bli et av de mest markante militærmaktseminar i Norden. Formålet er å sette militær maktbruk inn i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme, samt å skape et forum for å diskutere luftmakten og det norske Luftforsvarets rolle innen denne rammen. Vi ønsker å sette fokus på tema som vi mener vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk, Forsvaret og Luftforsvaret i fremtiden.

Arbeidstittel for årets seminar er:

Airpower in future joint operations – a multi-domain battle?

Multi-Domain Battle er betegnelsen på US Army og US Marine Corps sin nye konseptuelle tilnærming til maktanvendelse (fellesdoktrine). Mens USA over tid har hatt fokus på opprørsbekjempelse i Afghanistan og Irak, har Kina og Russland bygd ut sine militære kapasiteter og konseptuelle anvendelse av disse. «Anti Access/Area Denial» (A2/AD) i Sør-Kinahavet er et eksempel på denne utviklingen. Russlands «hybridkrigføring» et annet.  Multi-Domain Battle doktrinen bygger på en erkjennelse av at Russland og Kina utfordrer USA i noen domener. Doktrinen skal gi svaret på hvordan USA skal møte denne trusselen. USAs beste mottrekk handler om å få alle domener til å virke sammen – herunder benevnelsen Multi Domain. Dette gjør at en må tenke nytt omkring operasjoner og sammensetning av styrker. Det er også tydelig at dette omfatter langt større utnyttelse av cyber- og spacedomenet enn vi gjør i dag. Spørsmålet for Norge og Luftforsvaret blir slik sett neppe om denne utviklingen vil påvirke oss, men hvordan.

Luftmaktseminarets første dag forsøker å gi et riss av de sentrale trender og utvikling som påvirker den politiske dynamikken i dag. Hensikten er å sette maktanvendelsen i perspektiv, og se på grunnlaget for utviklingen av Multi Domain Battle.

Seminarets andre dag vil vi ta for seg selve begrepet Multi Domain Battle og sette det inn i en militærhistorisk ramme, samtidig som begrepet vil konkretiseres og problematiseres. Denne dagen vil vi også rette et spesielt fokus mot cyberdomenet.

Seminarets tredje og siste dag vil se Multi Domain Battle i en norsk fellesoperativ ramme. Dette er også dagen hvor vi utfordrer Luftforsvaret, Hæren, Sjøforsvaret, Cyber, Space og det operasjonelle nivået (FOH) hva angår deres forventninger og faglige perspektiver knyttet Multi Domain Battle. 

Luftmaktseminaret har alltid som ambisjon å være et sted hvor man kan problematisere og ha en kritisk reflekterende innfallsvinkel til nye konsepter og de temaer og perspektiver som trekkes opp i løpet av seminaret. Vår målsetting er ikke å gi alle svar, men snarere å bidra til at de riktige spørsmålene stilles.Publisert 8. september 2017 09:31.. Sist oppdatert 20. februar 2020 14:14.