Base Camp

Et av Luftkrigsskolens oppdrag fra GIL er å gjennomføre ”Base Camp”, et lederutviklingsprogram for mellomledere på skvadrons-, avdelings- og seksjonsnivå. Programmet har et betydelig fokus på å etablere bevissthet i forhold til egne og andres preferanser, kvaliteter og holdninger i mellomlederrollen og hvordan disse påvirker effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

​​​​​​​​​​

Publisert 17. juni 2015 14:29.. Sist oppdatert 6. november 2015 12:21.