Norske F-16 og italienske Eurofighter Typhoon i formasjon over Siauliai Air Base, Litauen. Norge overtok QRA-beredksapen på Baltic Air Policing-oppdraget (BAP) 1. mai 2015.Norske F-16 og italienske Eurofighter Typhoon i formasjon over Siauliai Air Base, Litauen. Norge overtok QRA-beredksapen på Baltic Air Policing-oppdraget (BAP) 1. mai 2015.http://forsvaret.no/media/PubImages/lst_02704.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2587Norske F-16 og italienske Eurofighter Typhoon-er i formasjon over Siauliai flybase i Litauen. Norge ledet Baltic Air Policing-oppdraget fra mai til september 2015. Norwegian F-16s and Italian Eurofighter Typhoons in formation over Siauliai Air Base, Lithuania. Norway led the Baltic Air Policing mission from May to September 2015.

GILs Luftmaktseminar 2016

Generalinspektøren for Luftforsvaret sitt Luftmaktseminar for 2016 ble avholdt på Luftkrigsskolen 2.–4. februar. 2016. 

​Seminaret i 2016 omhandlet Nato og alliansens evne til å opptre som kollektiv forsvarsorganisasjon med vilje og evne til å garantere alle medlemslandenes sikkerhet.

Har eksempelvis USA den samme viljen og evnen til å støtte sine europeiske allierte som under den kalde krigen i en verden der de økonomiske, militære og politiske tyngdepunktene forskyves? 

Er de sikkerhetsmessige utfordringene Vesten står overfor, en like sterk nok samlende kraft i dag, som det Sovjetunionen var under den kalde krigen? 

Har vi behov for en ny «Flexible Response», og i så fall hva betyr det for luftmaktens oppgaver i en Nato-sammenheng? 

Seminaret viet også luftkampanjene mot ISIL oppmerksomhet og diskuterte Luftforsvarets fremtidige oppgaver og utfordringer.

Seminarets innhold fremkommer i vedlagte program.​

 

 

Publisert 4. desember 2015 10:25.. Sist oppdatert 27. januar 2017 13:41.