Avdelinger ved Luftkrigsskolen

Luftkrigsskolen har to fagavdelinger, med hvert sitt kompetanseområde: ledelse og luftmakt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Luftkrigsskolens to fagavdelinger er:

  • ​Avdeling for Luftmakt og Teknologi (ALMT)
  • Avdeling for Ledelse og Internasjonalt samarbeid (ALIS)

Luftkrigsskolen består videre av Skolesjef og Skolestab, samt Dekan. Avdelingen kadettene (studentene) tilhører er Øvings- og kadettavdel​ingen.  Luftkrigsskolens organisering fremkommer i organisasjonskartet nedenfor:

 

 

orgkart_lkskorgkart_lkskhttp://forsvaret.no/media/PubImages/orgkart_lksk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4061

 LEs mer om avdelingene

 

 

Kadett- og øvingsavdelingKadett- og øvingsavdelingLuftkrigsskolens kadetter er organisert i en egen avdeling. Foruten kadettene består avdelingen av en kullsjef for hvert kadettkull og avdelingssjef.http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Om skolen/Avdelinger/kadett- og øvingsavdeling
LuftmaktsavdelingenLuftmaktsavdelingenVed Luftkrigsskolen får man innenfor fagområdet luftmakt og teknologi økt innsikt i det maktapparat som Luftforsvarets offiserer er satt til å forvalte, samt de forhold som påvirker luftmaktens anvendelse.http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Om skolen/Avdelinger/luftmaktavdelingen
LederskapsavdelingenLederskapsavdelingenLederskapsfaget ved Luftkrigsskolen gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Denne helhetlige tilnærmingen gir kadettene et mangfold av muligheter til å utvikle en økt bevissthet.http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Om skolen/Avdelinger/lederskapsavdelingen
SkolestabSkolestabSkolestaben har ansvaret for å driften av Luftkrigsskolen. Konkret omfatter skolestabens ansvarsområder alt fra økonomi og personell administrasjon til drift av skolens datanett, bibliotek og kjøkken. http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Om skolen/Avdelinger/skolestab
Dekan LuftkrigsskolenDekan LuftkrigsskolenDekan ved Luftkrigsskolen er ansvarlig for skolens FoU virksomhet og fagansvarlig for all utdanning. Dekan jobber tett med avdelingssjefene som har den daglige oppfølgingen av det praktiste undervisningsopplegget.http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/Luftkrigsskolen/Om skolen/Avdelinger/dekan

Publisert 6. oktober 2014 15:04.. Sist oppdatert 13. juni 2018 12:33.