Dekan Luftkrigsskolen

Dekan ved Luftkrigsskolen er ansvarlig for skolens FoU virksomhet og fagansvarlig for all utdanning. Dekan jobber tett med avdelingssjefene som har den daglige oppfølgingen av det praktiste undervisningsopplegget.
​​​Videre er dekan ansvarlig for skolens kvalitetssikringsarbeid. Dekanens saksbehandlingsoppgaver inkluderer å være rådgiver for Sjef Luftkrigsskolen i spørsmål om utdanning og FoU.​
Internt leder dekan Luftkrigsskolens faglig styre og skolens eksamensråd, samt at dekan er fast medlem av Luftkrigsskolens ledergruppe og redaksjonsrådet for Luftkrigsskolens tidsskriftserie. Eksternt er Dekan medlem av Forsvaret krigsskoleråd, medlem av Forsvarets PhD og forskningskommisjon og per tiden medlem av Forsvarets høgskoles studieplangruppe (SPG) som representant for krigsskolene.
 
Dekanstillingen ved Luftkrigsskolen er på valg for tre år. Det er krav til at de nominerte skal inneha førstekompetanse og ha vært tilsatt ved skolen i minimum ett år. Både fagansatte, administrativt ansatte og kadetter har stemmerett. De fagansatte har 60% stemmevekt.
 
I perioden 2001-2009 var førstelektor Øistein Espenes dekan. I perioden 2009-2012 var oberstløytnant (PhD) Gjert Lage Dyndal dekan. Per 1. august 2012 tar førsteamanuensis Karl Erik Haug over som dekan for en tre-års periode. Han er nå gjenvalgt.
Dekan har støtte av flere fra adminstrasjonen for å dekke arbeidsoppgavene, og fulltids samarbeid med og støtte av en førstekonsulent, Anniken Langøigjelten, for FoU oppfølging og kvalitetssikringsarbeid.  ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Publisert 18. september 2014 10:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.