Kadett- og øvingsavdeling

Luftkrigsskolens kadetter er organisert i en egen avdeling. Foruten kadettene består avdelingen av en kullsjef for hvert kadettkull og avdelingssjef.
Avdelingen er administrativt ansvarlig for kadettene og vil gjennom kullsjefene også ha et særlig ansvar for oppfølging av kadettenes offisersutvikling.

Øvings- og kadettavdelingen er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av flere av skolens øvelser og praksisarenaer, samt bidra til at skolens øvelser er koordinert med den modulbaserte og teoritunge undervisningen. 

De siste års erfaringer fra militære operasjoner internasjonalt og i Norge har vist at alle offiserer uavhengig av bransje og forsvarsgren må holde et høyt nivå innen slike emner både med tanke på egen overlevelse og mulighet til å bidra utenfor faste baser. Avdelingen har følgelig et særlig ansvar for å utvikle og legge til rette for at kadettene skal gis et høyt nivå innen grunnleggende militærfaglige disipliner, bl a skyting, sanitet og andre stridstekniske disipliner. Luftkrigsskolen gjennomfører derfor trening i Ferdigheter i Militære Disipliner (FIM) som et syv ukers kurs fordelt over tre år, samt at militærfaglige disipliner gis betydelig plass under skolens øvelser.​
Publisert 17. september 2014 10:11.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.