Lederskapsavdelingen

Lederskapsfaget ved Luftkrigsskolen gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Denne helhetlige tilnærmingen gir kadettene et mangfold av muligheter til å utvikle en økt bevissthet.
​En bevissthet i forhold til egen personlighet, hvordan man påvirker andre og hvordan man blir påvirket av andre. Modul II og modul V er dedikert lederskapsfaget i sin helhet. I tillegg kommer fordypningsstudier i modul VI og syntesen i modul VIII.
 
I lederskapsfaget blir kadettene presentert for et mangfold av ulike arenaer. Øvelse ”Referanse” (varighet 5 døgn) er kadettenes første møte med faget. Denne øvelsen har først og fremst til hensikt å gi kadettene en felles referanseramme, som vil gi grunnlag for en bedre teoretisk forståelse samt refleksjon.
 
Teoretisk sett fokuseres det tidlig på selvledelse og personlighet. Dette fordi vi har tro på at økt selvbevissthet er fundamentalt for å utvikle trygghet til takle den utrygghet og angst en leder ofte vil stå ovenfor i sin hverdag som offiser. Den teoretiske tilnærmingen utfylles med ulike praktiske caser og refleksjon.
 
Etter et sterkt fokus på individet fortsetter lederskapsfaget med fokus på ledelse av grupper og gruppeutvikling. Etter en teoretisk tilnærming har kadettene et godt grunnlag for å gå inn i øvelse ”Gruppeutvikling” (varighet 5 døgn). Dette er en øvelse som fokuserer på gruppen som enhet samt den enkeltes plass og betydning i gruppeprosessen.
 
Andre semester av første skoleår har et sterkt fokus på ledelse under stress og i krise. Forståelse for stressreaksjoner, mestringsstrategier og debriefing, står her sentralt. Øvelse ”Mestring under stress og krise” byr på mange ulike og krevende utfordringer i et ”internasjonalt” miljø. Det gjennomføres også ulike dagøvelser. Disse har til hensikt å utsette kadettene for stressopplevelser som man i etterkant gjennom refleksjon forsøker å se i et teoretisk perspektiv, for å skape økt forståelse og bevissthet.  
 
Forsvarets økende internasjonale engasjement har ført til et sterkere behov for fokus på kultur og etikk. Dette gjenspeiles også i lederskapsfaget hvor tematikken er viet et eget delemne. I tillegg til både foredrag, teorigjennomgang og diskusjonsfora, vektlegges denne tematikken også sterkt gjennom våre praktiske arenaer.
 
I kadettenes andre skoleår er det modul V som fokuserer på lederskap. Etter å ha fokusert på individ- og gruppe-nivå det første skoleåret, beveger man seg videre opp på et organisasjonsnivå i modul V. Hovedtemaene i denne modulen dreier seg om organisasjon og ledelse og Forsvarets styring og forvaltning. Disse fokus har til hensikt å gi kadettene en økt helhetsforståelse og handlingskompetanse til å lede og utvikle ulike enheter i Forsvaret.
Gjennomgang av Modul II og V er fundamentalt for å kunne lykkes i den avsluttende modul VIII, som har til hensikt å tydeliggjøre den helhet som hver og en av de øvrige moduler bidrar til.
 
Gjennomgående for alle årene er engelsk og fysisk fostring​.​
Publisert 18. september 2014 09:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.