Skolestab

Skolestaben har ansvaret for å driften av Luftkrigsskolen.  Konkret omfatter skolestabens ansvarsområder alt fra økonomi og personell administrasjon til drift av skolens datanett, bibliotek og kjøkken.
Skolestaben har videre ansvar for å følge opp  avdelingsmateriell og brukervedlikehold av  bygninger.   Enkelte ansatte ved skolestaben har tilleggsoppgaver som veiledere for kadetter.  Studieadministrasjon og rekrutteringsarbeid er knyttet til staben.​​
Publisert 18. september 2014 09:45.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.