Student

Livet som kadett ved Luftkrigsskolen byr på en variert, utfordrende og spennende hverdag!
Studiehverdagen for kadettene er variert, og innebærer både undervisning i klasserom, gruppearbeid, øvelser, fysisk trening og selvstudium.​

Kadettene må være forberedt på aktivitet som går utover normal arbeidstid, men det tilstrebes å gi best mulig forutsigbarhet for kadettene – slik at hverdagen kan planlegges. Kadettene forholder seg til ukeprogrammer som viser hva som skal foregå dag for dag av faglig aktivitet, og disse utarbeides med utgangspunkt i basistimeplanen. Basistimeplanen skisserer hvordan undervisningen er lagt opp, og finnes i studiehåndboka.

Med mindre enn 100 studenter er Luftkrigsskolen liten i størrelse sammenliknet med andre høgskoler. Skolen har få kadetter, men store faglige ressurser. Kadettene opplever derfor at den faglige oppfølgingen er svært god, der veiledning og individuell oppfølging vektlegges og prioriteres. 
​​
Publisert 4. september 2014 13:34..