Studentliv

Studenter ved Forsvarets krigsskoler kalles kadetter. Livet som kadett ved Luftkrigsskolen er svært variert og garantert ikke kjedelig! Her kan du lese mer om hvordan man har det som kadett ved Luftkrigsskolen.
Undervisningsfasiliteter
Luftkrigsskolens undervisningsbygg er moderne og praktisk. Bygget har to aulaer, klasserom og grupperom til ulike formål. Skolen har eget bibliotek med lesesal, og her jobber 2 ansatte daglig med å hjelpe kadettene til å finne relevant litteratur til sine studier. I tillegg har skolen en egen IT-avdeling. Skolen har et eget intranett, og kadettene får hver sin skolepc for studietiden. 

 
Trening/Idrett
Luftkrigsskolen har et eget idrettsbygg med en 1030 m2 stor idrettshall. Idrettsbygget har i tillegg egen pistolbane, styrketreningsrom, topp moderne tredemøller og stakemaskiner, samt klatrevegg. Skolen har også fast avtale med Trondheims største svømmeanlegg Pirbadet. Ute har skolen sin egen hinderbane, og det finnes uttallige muligheter for utetrening som ski og løping i bymarka i Trondheim. Idrettsavdelingen har 2 fast ansatte offiserer som underviser og tilrettelegger innenfor idrett og trening for kadettene. I tillegg har avdelingen 2 idrettsassistenter.

 
Kjøkken og messe
Skolen har eget kjøkken og spisesal, og er velkjent for sin høye kvalitet. Som kadett ved Luftkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Kjøkkenet legger sin stolthet i å servere velsmakende, sunn og variert mat.
Ved arrangementer står kjøkkenet for middager i særklasse.
I samme bygg som spisemessa, er Luftkrigsskolens bar og messe. Det er Kadettsamfunnet som står for driften av baren, og her foregår det ofte arrangementer.

 
Forlegning/bolig
Alle kadetter ved Luftkrigsskolen får tilbud om å bo på skolens moderne hybler. Forlegningsbyggene ligger på skolens område, kun et steinkast fra undervisningsbygg, messe og idrettshall. Rommene har trådløst internett, og kabel TV. Kadetter kan også søke om Forsvarets familieboliger i Trondheim.
​​​

Fritid:

Trondheim er en av Norges største studentbyer, med et stort og variert tilbud faglig og sosialt. Luftkrigsskolen holder til sentralt i byen, og det er kort vei fra skolen til sentrum, til marka og turterreng, til butikker, skoler og andre serviceinstitusjoner. Kadettene ved Luftkrigsskolen invoverer seg i det sivile studentlivet i byen, og deltar på arrangementer i regi av studenter i Torndheim.

Kadettsamfunnet
er kadettenes egen fritidsorganisasjon, drevet av og for kadettene og deres familier. Tilbudet er stort, og det er bare fantasien og engasjementet som setter grenser for aktiviteten i Kadettsamfunnet. Kadettenes sosiale bidrag er en svært viktig del av skolen og utdanningen, og betyr mye for det gode miljøet på skolen.
BIL er kadettsamfunnets bedriftsidrettslag.
Bedriftsidrettslagets visjon er å stimulere kadetter til å delta på idrettslige og sosiale arrangementer. Her får kadettene tilbud i nært sagt alle tenkelige former for idrett – både sommer- og​ vinterstid. BIL er organisert med et eget styre, samt grenledere for de enkelte idrettsgrener. Det er kadettene selv som styrer denne virksomheten og tilbudet og antall grener varierer fra år til år avhengig av interessen hos kadettene.
I tillegg til BIL driver Kadettsamfunnet skolens bar, og har en egen “skoleavis” kadettmagasinet Jet Set. Mange kadetter vier daglig sin fritid til å bidra I BIL, bardrift og Jet Set som et led i å styrke det  sosiale samholdet på Luftkrigsskolen. ​

Vilkår som kadett

Alle kadetter får lønn under utdanningen. For tiden er lønn for kadetter fastsatt til lønnsalternativ 7 iht Hovedtariffavtalen i staten, og man lønnes etter militær grad.

Som kadett vil du få midlertidig grad som fenrik, med mindre du innehar graden fast fra før eller oppnår denne ved normalavansement i løpet av utdanningen. Kadetter som har høyere fast grad ved skolestart beholder graden.

Kadetter vil under utdanningen være på avdelingsbefalskontrakt.

Utdanning ved militære skoler gir 12 måneder plikttjeneste pr skoleår, totalt 36 måneder for den treårige utdanningen.

Fullført og bestått utdanning gir rett og plikt til yrkestilsetting i Luftforsvaret.

 

Publisert 25. september 2014 11:10..