Vilkår under utdanning

Alle kadetter får lønn under utdanningen. For tiden er lønn for kadetter fastsatt til lønnsalternativ 7 iht Hovedtariffavtalen i staten, og man lønnes etter militær grad.
Som kadett vil du få midlertidig grad som fenrik, med mindre du innehar graden fast fra før eller oppnår denne ved normalavansement i løpet av utdanningen. Kadetter som har høyere fast grad ved skolestart beholder graden. 

 
Kadetter vil under utdanningen være på avdelingsbefalskontrakt. 

 
Utdanning ved militære skoler gir 12 måneder plikttjeneste pr skoleår, totalt 36 måneder for den treårige utdanningen. 

 
Fullført og bestått utdanning gir rett og plikt til yrkestilsetting i Luftforsvaret. 

Publisert 28. februar 2014 14:14..