HD2A3287HD2A3287http://forsvaret.no/media/PubImages/HD2A3287.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7967

Luftkrigsskolens bibliotek

Bibliotek er en integrert del av Luftkrigsskolens faglige og pedagogiske virksomhet og primært rettet mot skolens ansatte og kadetter

Luftkrigsskolens bibliotek dekker fagområdene Luftmakt og teknologi, forsvars- og sikkerhetspolitikk, lederskap, kulturforståelse og internasjonale studier.

Her kan du søke i Luftkrigsskolens bibliotekkatalog 

SØK 


Hvem kan låne​?

Biblioteket er tilgjengelig for alle med adgangskort til skolen. Eksterne kan få adgang etter avtale. Biblioteket er betjent hverdager mellom 8.00 og 15.30.

Kontaktinformasjon

Telefon:
73995457
epost:
biblioteket.lksk@fhs.mil.no

Postadresse:
Luftkrigsskolens bibliotek
Trondheim mil
Postboks 4133
7450 Trondheim
Besøksadresse:
Persauneveien 61

Publisert 17. juni 2015 14:46.. Sist oppdatert 29. april 2019 10:28.