Luftkrigsskolens bibliotek

Biblioteket er en integrert del av Luftkrigsskolens faglige og pedagogiske virksomhet og primært rettet mot skolens ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og andre interesserte. Alle med adgangskort har også adgang til biblioteket, andre får adgang etter avtale.

Luftkrigsskolens bibliotek dekker fagområdene Luftmakt og teknologi, forsvars- og sikkerhetspolitikk, lederskap, kulturforståelse og internasjonale studier.

Søk i Luftkrigsskolens bibliotekkatalog

Få oversikt over dine lån     

Foruten boksamlingen abonnerer vi på en rekke fagtidsskrifter, vi har en samling e-tidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

BESTILLE BØKER OG ARTIKLER,​ OG FORNYE LÅN

Kom innom biblioteket for å bestille bøker, artikler og fornye lån. Eventuelt send en e-post. Ordinær utlånstid er 4 uker. Ta kontakt om du trenger lengre tid. For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler. 

VEILEDNING

Vi tilbyr veiledning i bl.a. litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.

FJERNLÅN

Biblioteket låner inn bøker og bestiller artikkelkopier fra andre bibliotek i Norge og utlandet. 

 

 

hogskolene_404_bibliotekethogskolene_404_bibliotekethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=210/media/PubImages/HD2A3287.jpg


Publisert 17. juni 2015 14:46.. Sist oppdatert 11. februar 2020 14:56.