Luftkrigsskolens bibliotek

Biblioteket er en integrert del av Luftkrigsskolens faglige og pedagogiske virksomhet og primært rettet mot skolens ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og andre interesserte. Alle med adgangskort har også adgang til biblioteket, andre får adgang etter avtale.

Luftkrigsskolens bibliotek dekker fagområdene Luftmakt og teknologi, forsvars- og sikkerhetspolitikk, lederskap, kulturforståelse og internasjonale studier.

Her kan du søke i Luftkrigsskolens bibliotekkatalog 

SØK Foruten boksamlingen abonnerer vi på en rekke fagtidsskrifter, vi har en samling e-tidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

BESTILLE BØKER OG ARTIKLER,​ OG FORNYE LÅN

Logg på Min Konto i ​Or​ia​​. 
Velg ​​tilhørighet: 'Forsvarets høgskoler'.
Logg inn med din FEIDE-ID. Les mer om pålogging

VEILEDNING

Vi tilbyr veiledning i bl.a. litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.


 

 

hogskolene_404_bibliotekethogskolene_404_bibliotekethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=210/media/PubImages/HD2A3287.jpg


Publisert 17. juni 2015 14:46.. Sist oppdatert 13. november 2019 14:28.