Doktor- og mastergrader

Her finner du en samlet oversikt over alle master- og doktoroppgaver ved Luftkrigsskolen.
​​​​​ ​​Listen under gir en oversikt over avlagte og kommende doktorgrader, samt masteroppgaver.

 

 

AVLAGTE DOKTORGRADERAVLAGTE DOKTORGRADER<h2>OLE JØRGEN MAAØ</h2><p>VITENSKAP FOR POLITIKK: SYSTEMGRUPPEN VED FFI OG NORSK FORSVARSPOLITIKK 1959-1980<br><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">D</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">O</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">KT</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ORGRAD, NTNU, 2014</span></p><h2>KARL ERIK HAUG</h2><p>FOLKEFORBUNDET OG KRIGENS BEKJEMPELSE: NORSK UTENRIKSPOLITIKK MELLOM REALISME OG IDEALISME<br><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">DOKTORGRAD, NTNU, 2012​</span></p><h2>GJERT LAGE DYNDAL</h2><p>LAND BASED AIR POWER OR AIR CRAFT CARRIERS? THE BRITISH DEBATE ABOUT MARITIME AIR POWER IN THE 1960S​<br><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">P</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">HD, UNIVERSITY OF GLASGOW, 2009</span></p><h2>​DAG HENRIKSEN</h2><p>OPERATION ALLIED FORCE: A PRODUCT OF MILITARY THEORY OR POLITICAL PRAGMATISM? AN EXAMINATION OF THE ROLE OF AIR POWER IN HANDLING THE KOSOVO CRISIS, 1998-99</p><p>PHD, UNIVERSITY OF GLASGOW, 2006</p><h2>​NILS EDWARD NAASTAD</h2><p>EN PLANLAGT KRIG? RAF OG DEN BRITISKE OPPRUSTINGEN PÅ 1930-TALLET​</p><p>DOKTORGRAD, NTNU, 2002​</p>
KOMMENDE DOKTORGRADERKOMMENDE DOKTORGRADER<h3 class="my-rteElement-h3" style="box-sizing:border-box;margin-top:0em;margin-bottom:0em;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;font-size:1.125rem;line-height:1.44444;word-break:break-word;text-transform:uppercase;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:border-box;">​STEINAR SKAAR</strong></h3><div style="box-sizing:border-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;line-height:26px;background-color:#ffffff;"></div><p>THE UTILITY OF COERCIVE THEORY IN CONTEMPORARY CONFLICT: A CASE STUDY OF CONFLICT IN AFGHANISTAN</p><h5 class="my-rteElement-h5" style="box-sizing:border-box;margin-top:0em;margin-bottom:0em;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;line-height:1.44444;color:#333333;word-break:break-word;text-transform:uppercase;background-color:#ffffff;"></h5><p>DOKTORGRAD, NTNU, 2016</p>
AVLAGTE MASTERGRADERAVLAGTE MASTERGRADER<h2>​KJELL HARALD SOLBAKK</h2><p>LIBYA-OPERASJONEN. HVORFOR VALGTE NORGE F-16 SOM SITT STYRKEBIDRAG?</p><p>MASTERGRAD, FORSVARETS HØGSKOLE, 2013​</p><h2>DAG OLA LIEN OG KÅRE INGE SKARSVÅG</h2><p>GOD VEILEDNING KREVER PRAKTISK KLOKSKAP. EN STUDIE AV HVORDAN GOD VEILEDNINGSPRAKSIS UTVIKLES BLANT VEILEDERNE PÅ LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET BASE CAMP VED LUFTKRIGSSKOLEN</p><p>MASTERGRAD, 2013, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL OG AARHUS UNIVERSITET​</p><h2>STEINAR SANDERØD</h2><p>NORDATLANTISK INTEGRASJON: EN ANALYSE AV KOMMANDOOVERFØRINGAV DELER AV LUFTFORSVARET I 1963</p><p>MASTERGRAD, NTNU, 2012​</p><h2>STEINAR SKAAR</h2><p>THE USE OF ARMED FORCE AGAINST NON-STATE ACTORS: INTERNATIONAL LAW AND THE ROLE OF THE NORWEGIAN MILITARY IN AFGHANISTAN 2001-2002​</p><p>MASTER, UNIVERSITY OF GLASGOW, 2011</p><h2>PER MARIUS FROST-NIELSEN</h2><p>EN UTENRIKSPOLITISK CASE-STUDIE AV DEN POLITISKE KONTROLLEN AV NORSKE KAMPFLY I OPERATION ENDURING FREEDOM, AFGHANISTAN, 2002-2003</p><p>MASTERGRAD, NTNU, 2009​</p><h2>HANS OLE SANDNES</h2><p>THE 1970-1974 COMBAT AIRCRAFT ANALYSIS: PRIORITY TO DEFENSIVE COUNTER AIR AND ANTI-SHIPPING OPERATIONS</p><p>MASTER, UNIVERSITY OF GLASGOW, 2008​</p><h2>OLE JØRGEN MAAØ</h2><p>NORWEGIAN AIR POWER 1900-1923: THE DEBATE ON DOCTRINE AND ORGANIZATION​</p><p>MASTER, UNIVERSITY OF GLASGOW, 2003</p><h2>BJØRN OLAV HEIRAAS</h2><p>"RADDA NORGE": EN ANALYSE AV PLANER FOR EN SVENSK MILITÆR OFFENSIV I NORGE VÅREN 1945 - POLITISKE OG OPERATIVE ASPEKTER</p><p>MASTERGRAD, NTNU, 2001​</p><h2>JAN BLOM PETTERSEN</h2><p>LUFTMAKT I DET NORDLIGE KRIGSTEATER: EN STUDIE MED HOVEDVEKT PÅ LUFTWAFFES VIRKSOMHET I MIDT-NORGE GJENNOM FEM KRIGSÅR</p><p>HOVEDOPPGAVE, NTNU, 1998​</p><h2>HÅVARD KLEVBERG</h2><p>BANAK FLYSTASON I STRATEGIEN 1955-70</p><p>HOVEDOPPGAVE, NTNU, 1995​</p>

Publisert 22. september 2014 14:46.. Sist oppdatert 14. oktober 2019 14:13.