Fagartikler og bøker

På denne siden finner du en opplistning av publikasjoner av ansatte ved Luftkrigsskolen.

​​​​Listen under gir en oversikt over publiserte og kommende fagbøker, samt artikler publisert i fagfellevurderte tidskrifter.​

 

 

FAGARTIKLER (FAGFELLEVURDERT)FAGARTIKLER (FAGFELLEVURDERT)<h2>​DAG HENRIKSEN</h2><p>NORGES ERFARING FRA OPERASJONENE OVER LIBYA. SUKSESS UTEN INFLYTELSE?'​</p><p>INTERNASJONAL POLITIKK</p><p>NO. 1, 2013, S.29-56</p><h2>DAG HENRIKSEN</h2><p>DETERRENCE BY DEFAULT? ISREAL'S MILITARY STRATEGY IN THE 2006 WAR AGAINST HEZBOLLAH​</p><p>JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES</p><p>VOLUM 35, NO. 1, FEBRUAR 2012, S. 95-120</p><h2>DAG HENRIKSEN</h2><p>A MISAPPLIED AND OVEREXTENDED EXAMPLE: GENERAL J. N. MATTIS'S CRITICISM OF EFFECTS-BASED OPERATIONS</p><p><em>AIR AND SPACE POWER JOURNAL</em></p><p>VOLUM 26, NO. 1, FEBRUAR 2012, S. 95-120</p><h2>​GJERT LAGE DYNDAL</h2><p>HOW THE HIGH NORTH BECAME CENTRAL IN NATO STRATEGY: REVELATIONS FROM THE NATO ARCHIVES</p><p>JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES</p><p>VOLUM 34, NO. 4, 2011, S. 557-585​</p><h2>DAG HENRIKSEN</h2><p>HVORFOR LYKKES VI IKKE BEDRE I AFGHANISTAN? EN ANALYSE AV ANVENDELSEN AV LUFTMAKT I AFGHANISTAN ANNO 2009</p><p>INTERNASJONAL POLITIKK</p><p>NUMMER 4, 2009, S. 610-643​</p><h2>OLE JØRGEN MAAØ</h2><p>LEADERSHIP IN AIR OPERATIONS: IN SEARCH OF AIR POWER LEADERSHIP​</p><p>ROYAL AIR FORCE POWER REVIEW</p><p>VOLUM 11, NO. 3, 2008, S.34-53</p><h2>ANN KARIN LARSSEN</h2><p>SOSIALISTISK VENSTREPARTI: FRA FULL AVRUSTNING TIL DESENTRALISERT FOLKEFORSVAR​</p><p>NORSK STATSVITENSKAPLIG TIDSSKRIFT</p><p>NUMMER 3, 2008, S. 251-279</p><h2>DAG HENRIKSEN</h2><p>'INFLEXIBLE RESPONSE: DIPLOMACY, AIRPOWER AND THE KOSOVO CRISIS, 1998-1999',​</p><p>JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES</p><p>VOLUM 31, NO. 6, DESEMBER 2008, S. 825-858</p><h2>NILS NAASTAD</h2><p>LUFTMAKTENS UTVIKLINGSLINJER</p><p>NORSK STATSVITENSKAPLIG TIDSSKRIFT</p><p>VOLUM 22, NO. 4, 2006, S. 293-417​</p><h2>ØISTEIN ESPENES OG NILS E. NAASTAD</h2><p>'THE ROYAL NORWEGIAN AIR FORCE: A MULTIPURPOSE TOOL DURING THE COLD WAR',​</p><p>AIR POWER HISTORY</p><p>VOLUM 47, NO. 1, VÅR 2000, S. 40-51</p>
Fagartikler og bøkerFagartikler og bøker<h2>GJERT LAGE DYNDAL</h2><p>LAND BASED AIR POWER OR AIR CRAFT CARRIERS? A CASE STUDY OF THE BRITISH DEBATE ABOUT MARITIME AIR POWER IN THE 1960S.</p><p>ASHGATE PUBLISHING LIMITED, 2012​</p><h2>GJERT LAGE DYNDAL OG TORBJØRN KNUTSEN</h2><p>EXIT AFGHANISTAN</p><p>UNIVERSITETSFORLAGET, 2012​</p><h2>KARL ERIK HAUG OG OLE JØRGEN MAAØ</h2><p>CONCEPTUALIZING MODERN WAR</p><p>COLUMBIA UNIVERSITY PRESS / HURST, 2011​</p><h2>GJERT LAGE DYNDAL</h2><p>STRATEGISK LEDELSE I KRISE OG KRIG. TYDELIGE RAMMER OG MANGE GRÅSONER​</p><p>FAGBOKFORLAGET, 2010</p><h2>​DAG HENRIKSEN</h2><p>NATO'S GAMBLE. COMBINING DIPLOMACY AND AIRPOWER IN THE KOSOVO CRISIS, 1998-99​</p><p>NAVAL UNIVERSITY PRESS, 2007​</p><h2>JOHN ANDREAS OLSEN</h2><p>STRATEGIC AIR POWER IN DESERT STORM</p><p>​LONDON: FRANK CASS, 2003</p>
KOMMENDE PUBLIKASJONERKOMMENDE PUBLIKASJONER<h2>​PROSJEKTANSVARLIG: 1. AMANUENSIS OLE JØRGEN MAAØ</h2><p>FORSVARETS DOKTRINE FOR LUFTOPERASJONER​</p><p>FORSVARSSTABEN, 2016</p><h2>PROSJEKTANSVARLIG: MAJOR FREDDY MOLAND</h2><p>HANDBOK (HFL) I LUFTMILITÆR PLANLEGGING​</p><p>LUFTFORSVARSSTABEN, 2015</p><h2>DAG HE​NRIKSEN OG ANN KARIN LARSSEN</h2><p>POLITICAL RATIONALE AND INTERNATIONAL CONSEQUENCES OF THE WAR IN LIBYA​</p><p>[FORESPURT: OXFORD UNIVERSITY PRESS], 2015</p><h2>DAG HENRIKSEN</h2><p>AIRPOWER IN AFGHANISTAN 2005-2010: THE AIR COMMANDERS' PERSPECTIVES​</p><p>NAVAL INSTITUTE PRESS, 2014</p>

Publisert 18. september 2014 11:18.. Sist oppdatert 14. oktober 2019 14:13.