ledsem2016_for-webledsem2016_for-webhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ledsem2016_for-web.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7384

GILs Lederskapskonferanse 2016

Generalinspektøren for Luftforsvaret inviterer til sin årlige Lederskapskonferanse 1-3 november 2016 ved Luftkrigsskolen.

Frist for påmelding var 10. oktober 2016. Påmeldingslinken er nå stengt. Det er opprettet venteliste for påmeldte deltakere uten plass. Ønsker du å legges til ventelisten, sende e-post til: grethe.eide@lksk.mil.no. 

Informasjon til deltakere:
Antrekk
Under selve konferansen benyttes daglig tjenesteantrekk (Militær tjenesteuniform: T2, S1, K1, K2)
Antrekk for tapasmiddag onsdag: Sivilt antrekk. Jakke/blazer eller dress. (Slips er valgfritt).
Program og konferanseapp
Oppdatert program legges ut på denne nettsiden, samt på konferansens app. Denne vil bli gjort tilgjengelig fra 31. oktober i Appstore under navnet GILS.

Om konferansen:

Generalinspektøren for Luftforsvaret inviterer til sin årlige Lederskapskonferanse 1-3 november 2016 ved Luftkrigsskolen.
Konferansen har oppstart tirsdag 1. november kl 18:00 og avsluttes kl 13:00 torsdag 3. november.

Mål og hensikt med årets konferanse er å bidra til økt bevissthet og engasjement om innføringen av ny Ordning for Militært tilsatte (OMT) i Luftforsvaret. Ordningen ble besluttet av Stortinget 12 juni 2015 og arbeidet med implementering av stillinger i spesialist- og offiserskorps i Luftforsvaret er i full gang.

Årets konferanse har tittelen: 

Spesialister og offiserer i fremtidens Luftforsvar - Profesjonsutvikling og operasjonsoptimalisering.

Lederskapskonferansen har til hensikt å ta opp viktige spørsmål som:

  • Hvordan skal vi tilpasse OMT til et Luftforsvarets på vei inn i femte generasjons krigføring?
  • Hvordan skal vi lykkes med implementering og herunder samspillet mellom spesialister og offiserer?
  • Hvordan utvikler vi våre spesialister og offiserer i fremtidens Luftforsvar – herunder krav til kompetanse og ledelse?
  • Hvordan bygger vi profesjonskultur i en kompetanseorganisasjon? 
  • Hva er suksesskriterier og fallgruver?

Det er viktig at alle i Luftforsvarets organisasjon forstår hensikten og strukturen i OMT. Det påligger et særskilt ansvar for alle militære sjefer å engasjere seg i implementeringen og bidra til at ordningen får en best mulig utvikling. Dette innebærer blant annet en bevisst anerkjennelse av og støtte til våre nye spesialister etter hvert som ordningen blir virksom.

Lederskapskonferansen vil bidra til å få frem et bilde på statusen i arbeidet med innføring av OMT og stimulere til refleksjon og engasjement for veien fremover! Det er derfor viktig at militære sjefer i det øvre sjikt i Luftforsvaret fremstår offensiv og inkluderende ved å delta på Lederskapskonferansen sammen med spesialister og øvrige offiserer.

Vi ønsker velkommen til årets Lederskapskonferanse ved Luftkrigsskolen!

Publisert 26. august 2016 09:31.. Sist oppdatert 18. oktober 2016 13:54.