Hew Strachan seminar

To ganger i året arrangeres Hew Strachan seminar ved Luftkrigsskolen. Seminarene har fokus på ulike tema innen militærhistorie, militærteori og dagsaktuelle tema.

​Sir Hew Strachan er professor i moderne historie, og regnes som en av verdens ledende militærhistorikere. Strachans spesialfelt inkluderer Clausewitz, klassisk militærteori og første verdenskrig, men han fungerer også som rådgiver for Royal Air Force Centre for Air Power Studies i tillegg til andre britiske militære og forsvarspolitiske organer.
I perioden 2000-2015 innehadde Strachan stillingen som Chichele Professor of the History of War ved University of Oxford, og er siden ansatt som professor i internasjonale relasjoner ved University of St. Andrews.

Siden år 2000 har Sir Hew Strachan vært tilknyttet Luftkrigsskolen i en professor II-stilling, og dette innebærer blant annet at det hver høst og vår arrangeres såkalt «Hew-seminar» ved skolen.
Disse seminarene foregår over to dager, og er bygget opp rundt 4-5 forelesninger av professor Strachan med etterfølgende diskusjon. Det hele foregår i en uformell ramme, og er en unik mulighet for kompetanseheving for forskere, ansatte ved sivile og militære utdanningsinstitusjoner, kadetter, m.v.
Temaene for seminarene spenner bredt, og både militærhistoriske og militærteoretiske så vel som mer dagsaktuelle emner blir tatt opp.

Kontaktperson: Karl Erik Haug, e-post: karl.haug@lksk.mil.no.

Publisert 22. januar 2016 09:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.