Luftmakthistorisk seminar

Siden 2011 er Luftmakthistorisk seminar blitt arrangert ved Luftkrigsskolen som ledd i utdanningen av kadettene på 1. avdeling. Seminaret gjennomføres hver høst på Luftkrigsskolen.

​Foruten forskere og eksperter samler seminaret en rekke av Luftforsvarets mest markante veteraner og tidligere lederskikkelser, og gir på den måten mulighet til å oppleve historien gjennom personlige beretninger.
Tematisk innledes seminaret med erfaringer fra krigsårene, før det tar for seg Luftforsvarets utvikling gjennom den kalde krigen og fram til nåtiden.

Selv om seminaret primært henvender seg til kadettene ved Luftkrigsskolen, er seminaret også åpent for andre interesserte.
Kunngjøring av seminaret og mer informasjon vil legges ut på nettsiden i god tid før gjennomføring.


Publisert 22. januar 2016 08:59.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.