Ole Reistad - foredrag

Ole Reistad-foredragene er en foredragsserie som arrangeres av Avdeling for Luftmakt og teknologi (ALMT). Foredragene har ulike tema, og er ment å være et åpent faglig utviklingssted.

​Foredragsserien er gitt navn etter oberst Ole Reistad (1898-1949), som var en meget markant skikkelse i Hærens flyvåpen før og under 2. verdenskrig (etter hvert i Luftforsvaret).
Reistad var spesielt kjent for sin frittalenhet. Han både snakket og skrev direkte og åpent om militære forhold, også utenfor Forsvaret.
I 1939 skrev han som kaptein artikkelen ”Vårt flyvevåben er en illusjon”, der han sa klart og tydelig fra om den svake tilstanden i de to flyvåpnene, spesielt sammenlignet med den hurtige internasjonale utviklingen.
Å ta bladet fra munnen og tale direkte, åpent og ærlig er en arv fra Ole Reistad som ALMT håper å overføre til disse foredragene.

Kontaktperson: Ann Karin Larssen, e-post: ann.larssen@lksk.mil.no.

Publisert 22. januar 2016 09:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.