Utdanne deg ved LuftkrigsskolenUtdanne deg ved Luftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D6524.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4020En utdanning ved Luftkrigsskolen gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og luftmakt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Utdanning ved Luftkrigsskolen er nå under endring i forbindelse med Utdanningsreformen i Forsvaret. For oppdatert informasjon om hvilke utdanninger du kan søke på i Forsvaret, gå til: forsvaret.no/utdanning.

Luftkrigsskolen tilhører Forsvarets høskole og tilbyr en unik lederutdanning som utvikler deg innen et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling, militære ferdigheter og fysisk kapasitet. Skolens kjerneområder er luf​tmakt og ledelse.

Som kadett ved Luftkrigsskolen gis du en fullverdig høyskoleutdanning med godkjent bachelorgrad. Samtidig gis ​​du en profesjonsutdanning i offiseryrket. Utdanningen skal sette deg i stand til å bli en solid fagperson, medarbeider og leder i Luftforsvaret, samt utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves av en militær leder.

Ønsker du en solid akademisk utdanning som også gir deg praktiske utfordringer? En utdan​​ning som utvikler deg som menneske og leder, og gir deg erfaringer og minner for livet?​

Vi kan love deg en innholdsrik og variert skolehverdag, der du både blir utfordret og får oppleve mestring.  Du vil bli godt kjent med deg selv, og ikke minst vil du knytte sterke bånd til dine medelever.

På Luftkrigsskolen utdannes du for å bekle lederstillinger i fremtidens Luftforsvar. En offiser i Luftforsvaret skal være en solid fagperson, en god medarbeider og en dyktig leder i fred, krise og krig. Som offiser skal du forstå luftmilitær maktanvendelse og hvordan denne påvirker samfunnet, samt inneha god selvinnsikt og bred lederkompetanse. Luftkrigsskolen vektlegger derfor å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle, robuste og fleksible individer, med solid faglig og personlig integritet. 

Etter utdanning gis du fast tilsetting som offiser i Luftforsvaret. Utdanning ved militære skoler gir 12 måneder plikttjeneste pr skoleår, dette gjelder både for militær og sivil utdanning på bachelornivå i regi av Luftkrigsskolen.

Utdanningen kvalifiserer for videre karriere– og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret. I tillegg har du gjennom vår godkjente bachelorgrad fulle muligheter til høyere utdanning ved både nasjonale og internasjonale høyskoler og universiteter.​​​