IMG_0155IMG_0155http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0155.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7977
FOS KS Forsvarets Opptak og Seleksjon til KrigsskolenFOS KS Forsvarets Opptak og Seleksjon til Krigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130424_PEDER_TORP_MATHISEN_007.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4054

Søknad og opptak

Forsvarets utdanningssystem er for tiden under endring. Søknad - og opptakskrav for  Luftkrigsskolens bachelorprogram fra og med 2018 er gjenstand for revidering. Det tas derfor forbehold om endringer. Informasjon vil bli lagt ut her så snart dette er klart. 

​​​​​​​​​​​​​​Kunngjøring og søknadsprosedyre

Luftkrigsskolens utdanning og studietilbud kunngjøres hver høst. Kunngjøringen utlyses både på www.forsvaret.no og Forsvarets intranett. Søknadsskjema blir da aktivert, og utdanningen kan søkes inntil søknadsfrist. Dato for kunngjøring og søknadsfrist kan variere noe, men normalt kunngjøres utdanningen i november – desember med søknadsfrist i perioden januar  - mars. Det er derfor viktig å følge med på nettsid​ene. Link til kunngjøring og søknadsskjema legges ut på denne siden når kunngjøring er klar.​
For å søke b​enytter du et elektronisk søknadsskjema som fylles ut ved å logge på med ID porten MinID (samme prosedyre som ved innlevering av selvangivelsen). 

Det er svært viktig at søkerne leser kunngjøringsskrivet og retningslinjene for FOS KS. Disse dokumentene inneholder viktig informasjon om søknadsprosessen og opptaket.  

Gjennomføring av opptak​

Krigsskolene gjennomfører felles opptak og seleksjon (FOS KS).
Selve opptaksuken foregår normalt i april måned ved Krigsskolen på Linderud i Oslo.
Kandidatene fordeles på 2 puljer, der pulje 1 møter opptakets første dag (søndag) og pulje 2 møter tirsdag.

Mer om hva opptaket består av:

 • ​Innledende søknadsbehandling. Her vurderes om kandidatene kvalifiserer til å kalles inn til opptaksprøver.
 • Opptaksprøver. Foregår på våren ved Krigsskolen, på Linderud i Oslo. Opptaksprøvene består av to faser. 
  • ​Fase I - innledende opptaksprøver. Prøvene er av én dags varighet og består av skriftlige psykologiske tester samt kunnskapsprøver i engelsk og matematikk.
  • Fase II: Kvalifiserte søkere fra Fase I går videre til Fase II som gjennomføres de to påfølgende dager og består av:
   • ​Selvbiografi
   • Fysiske tester
   • Medisinske undersøkelser (ved behov)
   • Panelintervju med psykolog og offiserer​

Opptakskrav 

Søkere må ha generell studiekompetanse og gjennomført befalsutdanning. 

Det stilles også krav til fysisk kapasitet, helse og medisinsk skikkethet, vandel og at søkerne kan sikkerhetsklareres. 

Opptakskravene til krigsskolenes felles opptak beskrives grundig for hvert opptak, dette er gjengitt i retningslinjene til kunngjøringen. ​

Grunnlag for opptak

Opptak av kadetter vil skje på grunnlag av:

 • Skoleresultater fra videregående skole
 • Resultater fra befalsskole/UB-utdanning
 • Tjenesteuttalelse/uttalelser om annen praksis
 • Tilleggspoeng for annen relevant høgskoleutdanning
 • Resultater fra opptaksprøvene​​​​​​

Det er også viktig å merke seg at enkelte utdanningslinjer kan ha spesielle krav. For Luftkrigsskolen gjelder dette eksempelvis ved LKSK Teknisk – som kun er forbeholdt teknisk befal i Luftforsvaret. 


KONTAKT

For mer informasjon om søknad og opptak til Luftkrigsskolen, samt om utdanningen, kontakt Rekrutteringsoffiser ved Luftkrigsskolen:
Kaptein Camilla Aicher
camilla.aicher@lksk.mil.no
Mob: 90 18 17 74


Publisert 8. oktober 2015 11:42.. Sist oppdatert 14. juni 2018 13:19.