Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.http://forsvaret.no/media/PubImages/Vakt_Sikring_vakta_2 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=326Vakt og sikring (Force Protection) ved Bodø hovudflystasjon er alltid på vakt. Foto: Marthe Brendefur
Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.http://forsvaret.no/media/PubImages/VS Bodø.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4136

Force protection

Å utdanne deg innenfor Force Protection betyr at du vil jobbe med styrkebeskyttelse.

​​​​​Hva handler fagfeltet om?

Force Protection benevnes også som baseforsvar, men er direkte oversatt styrkebeskyttelse.
Luftforsvaret har valgt å beholde den engelske betegnelsen "Force Protection" for fagfeltet. Dette for å skape systemforståelse for andre nasjoner, som i mange tilfeller samarbeider med denne delen av Luftforsvaret.

Force Protection har i hovedtrekk fire elementer i seg, hhv aktivt forsvar, passivt forsvar, skadereparasjon og forebyggende sikkerhetstjeneste. Disse fire elementene omfatter beskyttelse av personell, materiell, infrastruktur og kritisk dokumentasjon og informasjon mot enhver trussel rettet mot den gitte avdeling eller enhet.

Force Protection omfatter alle tiltak, direkte eller indirekte, til sikring av en styrkes stridsevne.
Elementer som normalt inngår i en slik styrke er:

 • Sanitetspersonell
 • Hundførere
 • Ingeniører
 • Vakthold- og sikringspersonell
 • Militærpoliti
 • Etterretning/Sikkerhet
 • Brannmannskap
 • Eksplosivryddere
 • CBRN- personell

Luftforsvarets Force Protection-element består i hovedsak av:

 • ​Baseforsvarsstridsgruppe HRF
 • Baseforsvarsstridsgruppe NIS
 • Fredstidsvakthold og BRP ved Luftforsvarets installasjoner.​

Baseforsvarsstridsgruppene HRF og NIS er lokalisert ved hhv Ørland hovedflystasjon. Dette er elementer som innehar flere funksjoner for beskyttelse av avdelinger nasjonalt og internasjonalt.

Fredstidsvaktholdet er fordelt over hele landet der Luftforsvarets luftvinger og avdelinger er plassert.  

Hva handler utdanningen om?

Normalløpet for en Force Protection-offiser starter på Luftforsvarets Befalsskole, hvor eleven gjennomfører et halvt år bestående av grunnleggende soldatutdanning og grunnleggende befalskurs.
Neste halvår får befalseleven sin grunnleggende fagutdanning ved en av Luftforsvarets fagskoler innen Force Protection. Deretter får man et praksisår ved en av Luftforsvarets mange Force Protection-enheter i Norge, og primært innen fredstidsvaktholdet. Tjenestestedene strekker seg fra Bardufoss i nord til Mågerø i sør.

Befal som ønsker høyere utdanning, søker seg etter en tid i praksis til Luftkrigsskolens FP-linje.

Denne utdanningslinja kan også søke​​s av befal fra andre bransjer/forsvarsgrener. 

Ved Luftkrigsskolen skal du i høstsemesteret 3. skoleår gis utdanning ved Baseforsvarstaktisk skole på Ørlandet. Her vil du avhengig av bakgrunn bli gitt nødvendig kurs innen fagfeltet.​

Utdanning og tjeneste innenfor Force Protection er fysisk krevende. Personellet må være fysisk robust og ivareta sin fysiske form kontinuerlig. 

Hva gjør du etter utdanning?

Aktuelle tjenestestillinger etter en Force Protection-utdanning ved Luftkrigsskolen kan være:

 • ​​Troppsjef eller NK tropp ved fredsvaktholdsavdelinger, både innen vakthold/sikrings- og hundetropper
 • Troppsjef, NK tropp, seksjonsleder eller lagfører ved BFSG NIS eller BFSG HRF
 • Instruktør ved Baseforsvarstaktisk Skole (BFTS)
 • Instruktør ved Luftforsvarets Sanitetsskole
 • Assisterende-/ stabsoffiser i skvadronsstabene som har baseforsvarsstridsgruppene underlagt

Å jobbe innenfor Force Protection i Luftforsvaret vil gi deg varierte oppgaver og utfordringer, og du vil få erfaring både innenfor lederskap og fag.

Tjenesten i en Force Protection-styrke er kanskje den fysisk mest krevende tjenesten du kan få som soldat og offiser i Luftforsvaret. Du må regne med høy aktivitet i form av øvelser og skarpe oppdrag.

Force Protection er et element som det virkelig er behov for i alle sammenhenger. Enten som et beskyttende element eller som en rådgivende funksjon.

Force Protection har lang tradisjon som deltagende element ved Nato-øvelser i både inn- og utland. Avdelingene har også ved flere anledninger blitt benyttet internasjonalt som en styrkebeskytter. Force Protection-elementene til Luftforsvaret har blant annet bidratt i Italia og Kosovo under Kosovo-krigen, i Kirgisistan og Afghanistan under Afghanistan-konflikten, i Litauen under Operation Baltic Accession og i Hellas under Libya-konflikten.​

Publisert 8. oktober 2015 13:30.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.