Kontroll og varslingKontroll og varslinghttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=44https://www.youtube.com/watch?v=ORWtgG-MdLg&feature=youtu.be

Kontroll og varsling

Å utdanne deg innenfor kontroll og varsling betyr å jobbe med å overvåke og kontrollere norsk luftrom.

​​​Hva handl​​er fagfeltet om?

KV-bransjen er todelt. Den ene handler om å benytte ulike sensorer og systemer for å overvåke all trafikk i norsk luftrom. Den andre delen handler om å kommunisere med kampflypiloter og lede eller støtte disse på ulike oppdrag. Fagfeltet eller bransjen år derfor under benevnelsen Kontroll & Varsling.

Varsling (Air surveillance)
Døgnkontinuerlig overvåkning av all trafikk i norsk luftrom er en av de viktigste oppgavene til Luftforsvaret.
Ved å skape en oversikt over alt som flyr i luftrommet, vet man om det er uidentifiserte eller uønskede fly over norsk territorium. For å danne seg et slikt bilde, er det vanlig å bruke sensorer som radar. Data fra sensorene overføres ved hjelp av moderne teknologi og nettverk til Luftforsvarets control and reporting center (CRC).
Det er på en slikt CRC du jobber når du har en air-surveillance utdanning. Informasjonen som hentes inn her, blir delt med andre avdelinger og fly ved hjelp av nettverk og link.

Kontroll (Fighter Control)
Norske kampfly har en rekke oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Den viktigste oppgaven er å hevde suverenitet i norsk luftrom og undersøke eller avvise uidentifiserte fly. Når kampflyene er ute på operativ flyging, snakker pilotene via radio med fighter controllere som har sin arbeidsplass ved en av Luftforsvarets control and reporting centers (CRC).
En fighter controller benytter den samme moderne teknologien og informasjonen som avdelingen for luftovervåkning og stridsledelsen har samlet inn ved CRC.
Hovedoppgaven til en fighter controller er å benytte radarbilde til å lede eller støtte pilotene i deres oppdrag. Radioprosedyrer foregår på engelsk. Den faglige termologien er i stor grad lik den som sivile flygeledere bruker. Du vil blant annet få utdanning i hvordan kampfly kan brukes til ulike operasjoner, hvilke kapasiteter lyene har, våpen, taktikk og prosedyrer.
Du blir også utfordret på dine geometriske evner og romforståelse. ​

Hva handler utdanningen om?

Utdanning innenfor Kontroll & Varsling har to retninger: Fighter Control og Air Surveillance. Utdanning til å bli Kontroll & Varslings offiserer innebærer en relativt omfattende fagutdanning, om man skal dekke begge fagområder.

Som K&V offiser utdanner man seg også underveis i tjenesten, der man tar ulike utsjekker og sertifikater i operative autorisasjoner etter hvert som man har tilegnet seg erfaring og kompetanse i tjenesten.

Som kadett ved Luftkrigsskolens K&V linje skal du i høstsemesteret 3. skoleår gis utdanning ved Luftforsvarets Kontroll og varslingsskole (LKVS). LKVS vil i fremtiden være lokalisert på CRC Sørreisa i Troms. .

U​​tdanningslinja kan ​søkes av befal fra alle bransjer/forsvarsgrener. 

For søkere som ikke tid​ligere har tjenestegjort i bransjen, må de bestå egne tester ved Luftforsvarets seleksjonssenter i forbindelse med opptaket. 

Under fagutdanningen vil du avhengig av bakgrunn bli gitt nødvendig kurs innen fagfeltet. Du må også påregne ytterligere fagutdanning i løpet av tjenesten etter utdanningen ved Luftkrigsskolen.

En stor del av undervisningen er praktisk rettet, og innebærer blant annet bruk av simulator for Fighter Control utdanningen.​

Hva gjør du etter utdanning?

Etter utdanning ved Luftkrigsskolen vil du disponeres i en tjenestestilling ved Luftforsvarets CRC på Sørreisa. Her vil du gjennomføre evt påkrevd videre utdanning/utsjekker, og skal etter hvert primært inneha stilling som skiftsjef. En CRC har døgnkontinuerlig drift, og du vil her være leder for et team med kontroll og varslings medarbeidere. ​

Utdanning og tjeneste i Kontroll & Varsling gir deg helhetsoversikt og kompetanse om hvordan luftoperasjoner foregår. Du får jobbe i et luftoperativt miljø der luftmilitære operasjoner styres daglig.

Om du trives med å jobbe med moderne datasystemer og teknologi, og evner å ha flere tanker i hodet samtidig vil denne utdanningen passe godt for deg. ​

Publisert 8. oktober 2015 13:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.