Øvelse Sølvpil - Skarpskytingsøvelse med luftvernsystemet NASAMS II. Luftvernbataljonen brukte 48 timer på å reise 1 000 km mellom Ørland hovedflystasjon og Nordmela Firing Range ved Andøya. / From the exercise Sølvpil in the north of NorwayØvelse Sølvpil - Skarpskytingsøvelse med luftvernsystemet NASAMS II. Luftvernbataljonen brukte 48 timer på å reise 1 000 km mellom Ørland hovedflystasjon og Nordmela Firing Range ved Andøya. / From the exercise Sølvpil in the north of Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Luftvern bilde ild.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4139
Fra den første skarpkytingen med NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) High Mobility Launcher fra Vidsel Test Range i Sverige, missilene er av typen AMRAAM , lagfører fenrik Julie Strand foran den nye launcher´en/ From the first NorwegiFra den første skarpkytingen med NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) High Mobility Launcher fra Vidsel Test Range i Sverige, missilene er av typen AMRAAM , lagfører fenrik Julie Strand foran den nye launcher´en/ From the first Norwegihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Luftvern.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4138

Luftvern

Å utdanne deg innen luftvern betyr å bidra til å beskytte oss fra trusler i luften.

​Hva handler fagfeltet om?

Det norske luftvernet består i dag av våpensystemet NASAMS II - Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System II.
Systemet er i stand til å beskytte militær, som sivil, infrastruktur og kan muliggjøre manøver for militære styrker gjennom beskyttelse mot lufttrusler.

Primæroppdraget innenfor luftvern er å beskytte objekter eller områder mot trusler ført frem gjennom luften. Bredden i type oppdrag, og kompleksiteten i våpensystemet, gjør at avdelingene er selvforsynt med sambandsstøtte og logistikk.

Luftvernsystemet er mobilt, og mannskapet som jobber med det er derfor ofte ute under feltmessige forhold og i forflytning. En luftvernenhet består av både befal og soldater.

Som offiser innenfor fagfeltet Luftvern får du kompetanse og utfordringer både innenfor ledelse av mannskap og håndtering av høyteknologiske systemer. ​

Hva h​​andler utdanningen om?

Grunnleggende fagutdanning på våpensystemet gjennomføres ved Luftverntaktisk skole (LVTS) ved Ørland Hovedflystasjon. I dag utdannes det innen to fagretninger; Crew chief Launcher (CC LCHR) og Lagfører Samband. Det gis en felles modul for begge fagretningene for gi detaljert kunnskap, og forståelse for, NASAMS våpensystem før man spesialiseres innen sitt fagfelt.

Som CC LCHR gis man utdanning for å kunne betjene våpensystemets utskytningsrampe, samt lede launcherlaget i garnison og felt. Sambandsutdanningen skal gjøre lagfører Samband i stand til å operere våpensystemets sambandsbærere, som er nerven i systemet. Begge utdanningsretningene vil være grunnlaget for å kunne fungere som lagførere innen respektive fagfelt.

Videregående fagutdanning på våpensystemet gjennomføres også ved Luftverntaktisk skole (LVTS). Her er det mulig å søke på kurs etter at man eventuelt har fått en stilling som avdelingsbefal innen luftvern.

Gjennomføring av for eksempel Sensor Control Officer (SCO) kurs gis kompetanse som er nødvendig for å fylle funksjoner som Sensorlagfører og Tactical Control Assistant (TCA).

Basert på egnethet og egne ønsker vil man kunne få mulighet til å utdanne seg til Tactical Control Officer (TCO). TCO er ildledningsoffiseren i våpensystemet, som er den som tar avgjørelsen om lufttrusler skal nedkjempes.

Om du går luftvernlinja på Luftkrigsskolen skal du i høstsemesteret 3. skoleår gis utdanning ved LVTS på Ørlandet. 

Utdanningslinja kan søkes av befal fra alle bransjer/forsvarsgrener. 

Under fagutdanningen vil du avhengig av bakgrunn bli gitt nødvendig kurs innen fagfeltet. Du må også påregne ytterligere fagutdanning i løpet av tjenesten etter utdanningen ved Luftkrigsskolen.

Hva gjør du etter utdanning?

Etter utdanning vil du disponeres i en relevant stilling innenfor luftvernbransjen. Dette kan være at du skal inneha funksjon som troppsjef, eller funksjoner på lags- og troppsnivå og TCO. 

Å jobbe innenfor luftvernbransjen vil gi deg varierte oppgaver og utfordringer, og du vil få erfaring både innenfor lederskap og fag.

Luftvernkapasitetene i Luftforsvaret er stasjonert på Ørlandet, og Ørland Hovedflystasjon vil dermed være det primære tjenestestedet etter utdanning innen Luftvern. ​

Publisert 8. oktober 2015 13:37.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.