Befalsskoleelever ved Luftforsvarets befalsskole, Mission supportlinjaMission support students at the Royal Norwegian Air Force officer schoolBefalsskoleelever ved Luftforsvarets befalsskole, Mission supportlinjaMission support students at the Royal Norwegian Air Force officer schoolhttp://forsvaret.no/media/PubImages/mission support.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4137

Mission support

Å utdanne deg innenfor mission support innebærer å støtte flyoperasjoner i Luftforsvaret.

​​​​​​Hva handler fagfeltet om?
Jobben til befal som jobber med Mission Support er å støtte flygere og luftoperative besetningsmedlemmer raskt og effektivt slik at luftoperative oppdrag blir gjennomført med suksess. 

For å øke operasjonstempoet, gjennomføre effektiv trening og tilrettelegge forholdene slik at flygerne kan utøve sin primærfunksjon, skal MS-befalet også bidra med operative og administrative gjøremål før og etter flyoppdrag.

En MS-avdeling skal understøtte operative oppdrag i planleggings og utførelsesprosessen innenfor fagområdene:

  • etterretning
  • elektronisk krigføring
  • operasjonstjeneste
  • nav/attack

 Hva handler utdanningen om?

Som kadett ved Luftkrigsskolens Mission Support linje skal du i høstsemesteret 3. skoleår gis utdanning innenfor fagfeltet. Fagutdanningen vil utarbeides som et individuelt utdanningsopplegg for den enkelte kadett, dette basert på den erfaring og utdanning kadettene har fra tidligere. ​
Utdanningslinja kan søkes av befal fra alle bransjer/forsvarsgrener.
Undervisningen vil være bygget opp av ulike kurs og moduler. Selve grunnkurset i Mission Support foregår for tiden på Rygge, men kurssted kan variere i dette semesteret.

 

Hva gjør du etter utdanning?

Etter utdanning ved Luftkrigsskolen vil du disponeres i en tjenestestilling ved en av Luftforsvarets luftvinger. Muligheter for stilling vil variere ut i fra hvor det er mest behov og ledig stilling. Dette kan være fra Bardufoss i nord til Rygge i sør. Utdanning og tjeneste i Mission Support byr på muligheter til å spesialisere deg ytterligere innenfor bransjens ulike spesialfelt.

Å jobbe innenfor feltet Mission Support gir deg en unik helhetsoversikt og innsikt i hvordan luftoperasjoner foregår. Du vil trolig oppleve at du jobber «der det skjer», i et operativt miljø der luftmilitære operasjoner styres daglig.

Publisert 8. oktober 2015 13:46.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.