Sjøkrigsskolens bibliotek

Biblioteket på Sjøkrigsskolen er et akademisk høyskolebibliotek 
og er primært en ressurs for egne ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Sjøforsvaret og andre interesserte. Alle med adgangskort til skolen har også adgang til biblioteket, andre får adgang etter avtale.

Biblioteket dekker alle fag som det undervises i på Sjøkrigsskolen. Hovedfokus i samlingene er blant annet militærhistorie, navigasjon,
ledelse/psykologi og internasjonale relasjoner.

Søk i Sjøkrigsskolens bibliotekkatalog

BESTILLE BØKER OG ARTIKLER,​ OG FORNYE LÅN

Kom innom biblioteket for å bestille bøker, artikler og fornye lån. Eventuelt send en e-post. Ordinær utlånstid er 4 uker. Ta kontakt om du trenger lengre tid. For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler. 

VEILEDNING

Vi tilbyr veiledning i blant annet litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.

Fjernlån

Biblioteket låner inn bøker og bestiller artikkelkopier fra andre bibliotek i Norge og utlandet.

FÅ TILGANG TIL ELEKTRONISKE RESSURSER


En liste over alle tilgjengelige databaser finner du her.

 

 

hogskolene_263_lanehogskolene_263_lanehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=209/media/PubImages/Biblioteket_1b.jpgPublisert 10. november 2014 11:01. av Kari Jensen. Sist oppdatert 13. januar 2020 09:07.