Sjøkrigsskolens bibliotek

Biblioteket på Sjøkrigsskolen er et akademisk høyskolebibliotek 
og er primært en ressurs for egne ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Sjøforsvaret og andre interesserte. Alle med adgangskort til skolen har også adgang til biblioteket, andre får adgang etter avtale.

Biblioteket dekker alle akademiske disipliner som det undervises i på Sjøkrigsskolen. Hovedfokus i samlingene er militære fag, med særlig vekt på militærhistorie, navigasjon,
ledelse/psykologi og internasjonale relasjoner.

Foruten boksamlingen abonnerer vi på en rekke fagtidsskrifter, vi har en samling e-tidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

BESTILLE BØKER OG ARTIKLER,​ OG FORNYE LÅN

Logg på Min Konto i ​Or​ia​​. 
Velg ​​tilhørighet: 'Forsvarets høgskoler'.
Logg inn med din FEIDE-ID. 
Les mer om pålogging

VEILEDNING

Vi tilbyr veiledning i bl.a. litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.

Fjernlån

Biblioteket låner inn bøker og bestiller artikkelkopier fra andre bibliotek i Norge og utlandet.

​Forslag til innkjøp

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har forslag til bokinnkjøp. 

Utlånstid

Ordinær utlånstid for bøker er 4 uker, for filmer og tidsskrifter er lånetiden 2 uker. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å forlenge lånet ditt. For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler for utlån og erstatning. 

 

 

hogskolene_263_lanehogskolene_263_lanehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=209/media/PubImages/Biblioteket_1b.jpgPublisert 10. november 2014 11:01. av Kari Jensen. Sist oppdatert 13. november 2019 14:34.