Biblioteket SjøkrigsskolenBiblioteket Sjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Biblioteket-sksk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2576

Biblioteket

Sjøkrigsskolens bibliotek er et akademisk høyskolebibliotek. Vi tilbyr bibliotektjenester hovedsakelig til kadetter og ansatte ved skolen.
​​​​​​​Biblioteket er primært en ressurs for egne ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Sjøforsvaret og andre interesserte.  Alle med adgangskort til skolen har også adgang til biblioteket, andre får adgang etter avtale.

Biblioteket dekker alle akademiske disipliner som det undervises i på Sjøkrigsskolen. Hovedfokus i samlingene er militære fag, med særlig vekt på militærhistorie, navigasjon,
ledelse/psykologi og internasjonale relasjoner.

Foruten boksamlingen abonnerer vi på en rekke fagtidsskrifter, vi har en samling e-tidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

Vi kan hjelpe til med litteratursøk, kildekritikk og referansehåndtering, ta kontakt med bibliotekarene for avtale.

Fjernlån

Biblioteket låner inn bøker og bestiller artikkelkopier fra andre bibliotek i Norge og utlandet.

​Forslag til innkjøp

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har forslag til bokinnkjøp. 

Utlånstid

Ordinær utlånstid for bøker er 4 uker, for filmer og tidsskrifter er lånetiden 2 uker. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å forlenge lånet ditt.
For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler for utlån og erstatning.

Postadresse

Sjøkrigsskolen, biblioteket
P.B. 83, Haakonsvern
5886 Bergen

Besøksadresse

Sjøkrigsskoleveien 32, Laksevåg

Publisert 10. november 2014 11:01. av Kari Jensen. Sist oppdatert 31. januar 2017 15:35.