Databaser

Her er en oversikt over de databaser biblioteket abonnerer på. Databaser som er merket med * er kun tilgjengelig gjennom Sjøkrigsskolens nettverk.

​​​Oversikten er sortert i ulike kategorier. Trykk på den kategorien som passer det du er ute etter for å få opp en liste over databaser og elektroniske ressurser. Klikk på databasens navn for å gå direkte til databasen (åpnes i nytt vindu i nettleseren din).​

 

 

​​​​​​BIBLIOTEKKATALOGER​​​​​​BIBLIOTEKKATALOGER<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">​<a href="http://sksk.bibkat.no/cgi-bin/koha/opac-main.pl" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">SKSKBIB </a>- Bibliotekets egen katalog med alle våre bøker</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FHS&sortby=rank&lang=no_NO" target="_blank" title="Oria" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">Oria.no</a> - Fellesbase for norske universiteter og høyskoler med bøker, artikler, studentoppgaver mm.<br></li></ul>
FORSVARSRELEVANTE DATABASERFORSVARSRELEVANTE DATABASER<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none outside none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;"><span class="Apple-style-span my-rteStyle-tekstStrStor" style="box-sizing:content-box;line-height:22px;">​<a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" target="_blank">Ebsco Academic Search Complete*</a> - <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, bl.a. samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.</span></span></span><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://www.ciaonet.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">CIAO</a> Columbia International Affairs Online​ *</span> - Teori og forskning innenfor internasjonale forhold.<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;">​<a href="https://acd.iiss.org/default.aspx" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">IISS Armed Conflict Database</a> *</span> - Oversikt over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnsstoff.<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://milbalplus.iiss.org/member/Default.aspx" target="_blank">Military Balance Plus*</a><br><span style="color:#333333;font-family:"palatino roman", georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">Assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.</span><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://worldview.stratfor.com/" target="_blank">Stratfor </a>* ​Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><a title="Fighting Ships" href="https://janes.ihs.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Jane’s</a> *</span> - Her finner du flere databaser fra IHS Jane's. Vi har tilgang til:<br>Fighting Ships <br>Unmanned Maritime Vehicles <br>Weapons: Naval <br>C4ISR & Mission Systems: Maritime  <br>Navy International<span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"> ​​</span></li></ul>
AKADEMISKE TIDSSKRIFTARTIKLER I FULLTEKSTAKADEMISKE TIDSSKRIFTARTIKLER I FULLTEKST<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none outside none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;"><span class="Apple-style-span my-rteStyle-tekstStrStor" style="box-sizing:content-box;line-height:22px;"></span></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth">Ebsco Academic Search Complete*</a> - <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, bl.a. samfunnsvitenskap og militære problemstillinger</span><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://highnorth.uit.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">High North Reasearch Documents</a> - Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://search.proquest.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">ProQuest</a>* -  Militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.jstor.org/search/" style="line-height:1.625;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">JSTOR Business</a><span style="line-height:1.625;"> </span><span style="line-height:1.625;">*  -  Fulltekstdatabase med tidsskrifter innenfor næringsliv, ledelse og organisasjonsutvikling</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://www.idunn.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Idunn</a> * -  Norske vitenskaplige tidsskrift i fulltekst</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://doaj.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">DOAJ (Directory of Open Access Journals)</a> - vitenskapelige artikler i fulltekst innen et bredt utvalg av fagområder</li></ul><p></p>
E-BØKERE-BØKER<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">​​<a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">E-book collection (Ebsco)</a> * -  fagbøker i fulltekst</li></ul>
OPPSLAGSVERKOPPSLAGSVERK<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://search.eb.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Encyclopedia Britannica Online</a> *</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span class="Apple-style-span" style="box-sizing:content-box;"><a href="http://www.snl.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Store norske leksikon</a> ​</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span class="Apple-style-span" style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Wikipedia​</a></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span class="Apple-style-span" style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="https://www.ordnett.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Ordnett</a> * - ordbøker på engelsk-norsk og norsk-engelsk, deriblant teknisk og økonomisk terminologi</span></li></ul>
AVISERAVISER<ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:'segoe ui', segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;">​<a target="_blank" href="https://web.retriever-info.com/services/archive.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background:#ffffff;">RETRIEVER</a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"> * -  Norske avisartikler i fulltekst (A-tekst)</span></span><br></li></ul>
INGENIØRFAG OG ANNETINGENIØRFAG OG ANNET<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><div style="box-sizing:content-box;"><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none outside none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://scholar.google.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Google Scholar</a>​</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/99243" target="_blank" title="Bibsys Brage">Bibsys Brage</a><br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp" target="_blank">IEEE*</a><br>Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. <br></li></ul></div></div>