Nyttige lenker

Her er en oversikt over nyttige lenker til organisasjoner og dokumenter.

​​​​​​​​​​​​Organisasjoner

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
I tillegg til å gjøre en innsats innen moderne høyteknologi, yter FFI et betydelig bidrag til Forsvarets langtidsplanlegging. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter.

FFI-rapporter finner du her.

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Forsker på og formidler kunnskap om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og norsk utenrikspolitikk.

Den norske atlanterhavskomite
Politisk uavhengig komite som arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet. ​

Institutt for forsvarsstudier (IFS)
IFS' kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling, og instituttet er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø.

​Andre sider

Havnivå.no
Dette er Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser mm.

Tidevannstabeller
Her finner du publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format, gratis nedlastbar.

Den norske los
Lenker til alle bind av Kartverkets veiviser til sjøs.

Publisert 9. desember 2014 14:45. av Kari Jensen. Sist oppdatert 14. desember 2016 11:04.