Publikasjoner fra SKSK

Publikasjoner utgitt av Sjøkrigsskolen eller skrevet av ansatte ved Sjøkrigsskolen. Bacheloroppgaver med karakter C eller bedre.

arkivere i BIBSYS Brage

​Bibsys Brage er Sjøkrigsskolens digitale arkiv og inneholder bacheloroppgaver, serier og artikler utgitt ved Sjøkrigsskolen. Brage inneholder også masteroppgaver og doktoravhandlinger som skolens ansatte har tatt ved andre utdanningsinstitusjoner. Her finnes alle bacheloroppgaver som har fått karakter C eller bedre og hvor forfatteren har tillatt publisering.

Dokumenter i Bibsys Brage oppbevares på en sikker måte og får en permanent URL-adresse.​ Innholdet i Bibsys Brage er søkbart i Google og i Oria

Kontakt biblioteket hvis du ønsker å publisere et dokument i Bibsys Brage. Dokumenter kan også lagres i Bibsys Brage uten å bli publisert.

Når det gjelder artikler tillater de fleste utgivere at artikler legges ut i arkivet, men betingelsene varierer. For å finne ut hva utgivere tillater, søk i SHERPA/RoMEO
Hvis du ikke finner den aktuelle utgiveren: se på kontrakten du har med utgiver.​

Open access

Open access betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette kan oppnås på to måter: 

  1. Gull Open Access: å publisere forskningsarbeider i tidsskrifter som gir fri bruksrett for ​alle. Forlag/utgiver tar ofte betalt for dette. En normal publiseringsavgift er ca. 10.000kr.
  2. Grønn Open Access: å egenarkivere forskningsarbeider i åpne digitale arkiv, feks. Brage.  

Les mer om Open Access - hva og hvorfor​

Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som er finansiert av Forskningsrådet, og at alle slike artikler skal egenarkiveres. Les mer.

DOAJ er et register over Open Access-tidsskrifter. Forlag må være medlem OASPA for at et Open Access-tidsskrift skal bli en tellende publiseringskanal i Norge.

Publisert 20. mai 2016 10:45.. Sist oppdatert 17. oktober 2018 13:34.