Bacheloroppgaven

​Gode oppgaver begynner med gode verktøy. Her finner du lenker til nyttige nettsteder som gir tips til god oppgaveskriving. Du finner også Sjøkrigsskolens mal for bacheloroppgaver som nedlastbar fil.
​​​​​​​​​​​​​​Zotero
Gratis verktøy som hjelper deg å håndtere referansene dine. Enkel i bruk. Du kan samle, organisere, sitere og dele referanser.

Mendeley
Gratis verktøy som hjelper deg å håndtere referansene dine. Enkelt og intuitivt. Du kan samle, organisere og sitere referanser. Også mulighet for å dele referanser med folk i grupper du selv setter opp.

Søk og skriv
Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Du får hjelp til alt fra problemstilling og oppgaveskriving til bruk av ulike referansestiler.

PhD on track
Beregnet for doktorgradsstipendiater, men med gode tips for alle som skal skrive oppgave.

Kildekompasset
Nettsted med mye god informasjon om plagiering og referansestiler. Er du i tvil om du kan referere fra nettsider eller offentlige dokumenter? Kildekompasset gir deg gode sjekklister og hjelp til å se på kildene dine med et kritisk blikk. De har også god hjelp til hvilke referansestiler du skal bruke innen ulike emner.

Publisert 24. september 2014 13:47. av Kari Jensen. Sist oppdatert 13. mai 2019 13:55.