Necesse nr 3 2016Necesse nr 3 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse nr 3 multi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8396
NecesseNecessehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6607

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved Sjøkrigsskolen bidrar til å gi Sjøforsvaret og forsvarssektoren for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål.

​​​​​​​​​​NYTT NUMMER AV Necesse ​

Nummer 3 for 2017 av Necesse er nå tilgjengelig i Brage!​
Fagredaktør har vært Dagfinn Andreassen.

Temaet for utgaven er: Realfag og teknologi for marineoffiseren. Artiklene spenner fra matematiske beregninger av hvor mye tid man skal legge ned i forberedelser til konkurranser, via presentasjon av ingeniørfaglig introduksjonsarbeid med bla prosjekt landgangsfartøy for autonome land-droner, til styrkeberegning av framtidig undervannsfarkost (kadettoppgave). 

---

Necesse trykkes i et begrenset opplag. Alle utgivelser blir lagt ut i Sjøkrigsskolens elektroniske arkiv. Her vil du også finne kadettenes bacheloroppgaver samt masteroppgaver og doktorgrader skrevet av offiserer og ansatte ved Sjøkrigsskolen.

Ta kontakt med dekan Tommy Krabberød for å få vite mer om Sjøkrigsskolens FoU-arbeid.Publisert 31. mars 2011 21:17.. Sist oppdatert 17. oktober 2018 13:35.