Espevik, Roar
AvdelingForsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen
StillingForskningsleder
Telefon55518603
Epostrespevik@fhs.mil.no

​​​

Bok/rapport/avhandling

 • Espevik, Roar, Frode Voll Mjelde og Odd Sveinung Hareide, red. 2018. Militær navigasjon -teknologi og operative team. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Espevik, Roar, Olav Kjellevold Olsen og Gudmund Waaler, red. 2018. God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål. Bodoni forlag.
 • Espevik, Roar og Dagfinn Olaf Andreassen, red. 2017. Realfag og teknologi for marineoffiseren. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Espevik, Roar og Tor Ivar Strømmen, red. 2017. Sjømakt og sjømilitær utdanning. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2017. Militær navigasjon - dagens teknologi for morgendagens krigføring. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Espevik, Roar og Tommy Krabberød, red. 2016. Endring = ledelse + verdsetting. Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2016. Militær navigasjon - effektiv og troverdig. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Nygard, Helge Olav og Roar Espevik, red. 2016. Mer for mindre. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Strand, Gisle, Ellen Margit Berle og Roar Espevik, red. 2016. Realfag og teknologi for marineoffiseren. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Espevik, Roar. 2012. Booklet-Motivating for Safety: ch5: Know Your men and Your ship: the ompact of shared mental models on safety on board. Rapport, Bodoni forlag.
 • Espevik, Roar. 2011. "Expert teams: Do Shared mental Models make a difference?" Doktorgradsavhandling, University of Bergen.
 • Espevik, Roar. 2001. Felles mentale modeller: en studie av betydningen av systemkunnskap vs personkunnskap i krisesituasjoner. Rapport, Sjøkrigsskolen.
 • Espevik, Roar og Bjørn Helge Johnsen. 2001. Felles mentale modeller: en studie av betydningen av systemkunnskap vs personkunnskap i krisesituasjoner. Rapport, Sjøkrigsskolen, redaktør, Professor Bjørn Helge Johnsen.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Saus-Rose, Evelyn, Roar Espevik og Jarle Eid. 2010. "Situational awareness and shared mental models: Implications for training in security operations". I Enhancing Human Performance in Security Operations: International and Law Enforcement Perspectives, redigert av Paul T Bartone, Jarle Eid, Bjørn Helge Johnsen, John Violanti og Jon Christian Laberg, 161–178. Springfield Illinois: Charles C Thomas.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Nordmo, Morten, Olav Kjellevold Olsen, Jørn Hetland, Roar Espevik, arnold bastiaan bakker og Ståle Pallesen. 2019. "Daily sleep quality and naval work performance: the role of leadership". International Maritime Health 70 (4): 202–209.
 • Bakker, Arnold B., Jørn Hetland, Olav Kjellevold Olsen og Roar Espevik. 2018. Daily strengths use and employee well‐being: The moderating role of personality. Journal of Occupational and Organizational Psychology : 1–25.
 • Espevik, Roar. 2018. "Team og moralsk handlekraft". Necesse 3 (1): 83–94.
 • Tvedt, Sturle Danielsen, Roar Espevik, Helle Asgjerd Oltedal, Guro Persdotter Fjeld og Frode Voll Mjelde. 2018. Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet. Necesse vol 3 (2): 164–179.
 • Espevik, Roar, Olav Kjellevold Olsen og Evelyn-Rose Saus. 2017. Exploring the core of crew resource management course: speak up or stay silent. International Maritime Health 68 (2): 126–132.
 • Johnsen, Bjørn Helge, Roar Espevik, Evelyn Saus-Rose, Sverre Sanden, Olav Kjellevold Olsen og Sigurd William Hystad. 2017. Hardiness as a Moderator and Motivation for Operational Duties as Mediator: the Relation Between Operational Self-Efficacy, Performance Satisfaction, and Perceived Strain in a Simulated Police Training Scenario. Journal of Police and Criminal Psychology 32 (4): 331–339.
 • Johnsen, Bjørn Helge, Heidi Kristina Westli, Roar Espevik, Torben Wisborg og Guttorm Brattebø. 2017. "High-performing trauma teams: frequency of behavioral markers of a shared mental model displayed by team leaders and quality of medical performance". Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 25:109 : 1–6.
 • Olsen, Olav Kjellevold og Roar Espevik. 2017. "Moral antecedents of authentic leadership: Do moral justice reasoning, self-importance of moral identity and psychological hardiness stimulate authentic leadership?" Cogent Psychology 4 (1).
 • Johnsen, Bjørn Helge, Roar Espevik, Evelyn Saus-Rose, Sverre Sanden og Olav Kjellevold Olsen. 2016. Note on a training program for brief decision making for frontline police officers. Journal of Police and Criminal Psychology 31 (3): 182–188.
 • Mjelde, Frode Voll, Kip Smith, Petter Lunde og Roar Espevik. 2016. Military teams-A demand for resilience. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 54 (2): 283–294.
 • Olsen, Olav Kjellevold, Ståle Pallesen, Torbjørn Torsheim og Roar Espevik. 2016. The effect of sleep deprivation on leadership behaviour in military officers: an experimental study. Journal of Sleep Research 25 (6): 683–689.
 • Hystad, Sigurd William, Olav Kjellevold Olsen, Roar Espevik og Reidar Säfvenbom. 2015. On the stability of psychological hardiness: A three-year longitudinal study. Military Psychology 27 (3): 155–168.
 • Breevaart, Kimberley, Arnold B. Bakker, Jørn Hetland, Evangelia Demerouti, Olav Kjellevold Olsen og Roar Espevik. 2014. Daily transactional and transformational leadership and daily employee engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology 87 (1): 138–157.
 • Espevik, Roar og Olav Kjellevold Olsen. 2013. A new model for understanding teamwork onboard: the shipmate model. International Maritime Health 64 (2): 89–94.
 • Olsen, Olav Kjellevold, Ståle Pallesen og Roar Espevik. 2013. The impact of partial sleep deprivation on military naval officers' ability to anticipate moral and tactical problems in a simulated maritime combat operation. International Maritime Health 64 (2): 61–65.
 • Waaler, Gudmund, Sofia Nilsson, Gerry Larsson og Roar Espevik. 2013. Ars vita, tollendi-kunsten å slå ihel. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 16 (1).
 • Johnsen, Bjørn Helge, Philippine Meeus, John Meling, Torbjørn Rogde, Jarle Eid, Roar Espevik, Olav Kjellevold Olsen og Jan Sommerfelt Pettersen. 2012. "Cultural differences in emotional intelligence among top officers on board merchant ships". International Maritime Health 63 (2): 90–95.
 • Espevik, Roar, Bjørn Helge Johnsen og Jarle Eid. 2011. Communication and performance in co-located and distributed teams: an issue of shared mental models of team members? Military Psychology 23 (6): 616–638.
 • Espevik, Roar, Bjørn Helge Johnsen og Jarle Eid. 2011. Outcomes of shared mental models of team members incCross training and high-intensity simulations. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making 5 (4): 352–377.
 • Espevik, Roar, Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen. 2006. Shared Mental Models and Operational Effectiveness: Effects on Perfomance and Team Processes in Submarine Attack teams. Military Psychology 18 : 23–36.
 • Espevik, Roar, Bjørn Helge Johnsen, Jarle Eid og Julian Francis Thayer. 2006. Shared Mental Models and Operational Effectiveness; Effects on performance and team processes in a submarine attack team. Military Psychology 18 (Suppl): S23–S36.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Mattingsdal, Jostein, Roar Espevik, Tommy Krabberød, Stein Hatlem Forsdahl, Chester W. Richards, Endre Sjøvold og Damien O`Connell. 2020. Why The Norwegian Naval Academy teaches John Boyd`s conflict theory. Necesse .
 • Espevik, Roar. 2013. "Samlet mot det uventede – og å kunne stå i det. Betydningen av godt teamarbeid!" Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 16 (1-2): 91–103.
 • Espevik, Roar. 2010. To besetninger er mer enn familiepolitikk. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (5).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Brattebø, Guttorm og Roar Espevik. 2019. Aldri før har menneskene vært så viktige ved kriser. Dagens næringsliv, 27. desember.
 • Terjesen, Bjørn, Roar Espevik, Gudmund Waaler og Tommy Krabberød. 2013. Et forsvar for det flerstemte. Dagbladet, 11. mars.
Publisert 17. mars 2016 12:37.. Sist oppdatert 12. mai 2020 11:54.