Hareide, Odd Sveinung
AvdelingForsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen
StillingFagleder elektronisk navigasjon
Telefon55 51 88 75
Epostohareide@fhs.mil.noINTERESSER/KOMPETANSEOMRÅDER ER:


 • Elektronisk navigasjon
 • Integrerte navigasjonssystemer
 • Navigation Warfare
 • Maritim cybersikkerhet
 • Robust/Motstandsdyktig navigasjon
 • High Speed Maritime Navigation
 • Eye Tracking Technology
 • Maritim navigasjon-simulering
 • Maritime Augmented Reality

Bok/rapport/avhandling

 • Hareide, Odd Sveinung. 2019. The use of Eye Tracking Technology in Maritime High-Speed Craft Navigation. Doktoravhandlinger ved NTNU, nr. 2019:83. Trondheim: NTNU.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2019. The use of Eye Tracking Technology in Maritime High-Speed Craft Navigation. Doktorgradsavhandling, Norwegian University of Science and Technology.
 • Espevik, Roar, Frode Voll Mjelde og Odd Sveinung Hareide, red. 2018. Militær navigasjon -teknologi og operative team. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2017. Militær navigasjon - dagens teknologi for morgendagens krigføring. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2016. Militær navigasjon - effektiv og troverdig. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2013. Control of ECDIS (electronic charts and display information system) on high speed crafts in littoral waters. Mastergradsoppgave, University of Nottingham.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2012. Insentiv for å beholde kritisk personell. Mastergradsoppgave, Universitetet i Stavanger.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Lund, Mass Soldal, Jørgen Emil Gulland, Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok og Karl Olav Carlsson Weum. 2018. "Integrity of Integrated Navigation Systems". I 2018 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), redigert av Jing Jiwu, Lazos Loukas og Peng Liu. IEEE.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Lund, Mass Soldal, Odd Sveinung Hareide og Øyvind Jøsok. 2018. An Attack on an Integrated Navigation System. Necesse 3 (2): 149–163.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde, Øystein Glomsvoll og Runar Ostnes. 2017. "Developing a High-Speed Route Monitor window". Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 10285 LNAI : 461–473.
 • Hareide, Odd Sveinung og Runar Ostnes. 2017. Maritime Usability Study using Eye Tracking. Journal of navigation 70 (5): 927–943.
 • Hareide, Odd Sveinung og Runar Ostnes. 2017. "Scan Pattern for the Maritime Navigator". TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 11 (1): 39–47.
 • Hareide, Odd Sveinung og Runar Ostnes. 2016. Comparative study of the Skjold-class bridge- and simulator navigation training. European Journal of Navigation 1 (1).
 • Hareide, Odd Sveinung og Runar Ostnes. 2016. Comprehension of the Eye of the Navigator. Coordinates : a monthly magazine on positioning, navigation and beyond 12 (8).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Hareide, Odd Sveinung og Thomas Porathe. 2019. "Maritime augmented reality". Coordinates : a monthly magazine on positioning, navigation and beyond February : 31–35.
 • Relling, Tore og Odd Sveinung Hareide. 2019. "Når ulykker blir underholdning". Necesse 4 (1).
 • Frydenberg, Synne Geirsdatter, Odd Sveinung Hareide og Kjetil Nordby. 2018. Feltstudier for design av utvidet virkelighetsteknologi i navigasjon. Necesse 3 (2): 67–70.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2018. En beskrivelse av årets bacheloroppgaver for Operativ Marine. Necesse 3 (2): 76–77.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2018. Kyst-, og innaskjærs navigasjon – digitalisert. Necesse 3 (2): 46–48.
 • Hareide, Odd Sveinung og Mette Karlsen. 2018. Utvikling av elektroniske sjøkart. Necesse 3 (2): 49–52.
 • Hareide, Odd Sveinung og Sølvi Tunge. 2018. S-102: Fremtidens navigasjon. Necesse 2 (3): 53–54.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2017. Bruk av lysforsterkende optikk ved taktisk navigasjon. Necesse 2 (1): 78–80.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2017. Navigasjon på nettbrett. Necesse 2 (1): 39–41.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2017. Operativ FOU - et eksempel. Necesse 2 (1): 21–25.
 • Hareide, Odd Sveinung og Stig Brandal. 2017. Faser i navigasjon. Necesse 2 (1): 53–55.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2016. Effektiv bruk av simulator. Necesse 1 (1): 48–51.
 • Hareide, Odd Sveinung og Steinar Nyhamn. 2016. Militær navigasjon - en krevende oppgave / 24/7 readiness. NAVIGARE (1): 32–38.
 • Hareide, Odd Sveinung og Tore Relling. 2016. Gransket seg selv etter ulykke. NAVIGARE (3).
 • Hareide, Odd Sveinung og Tore Relling. 2016. Ulykkesgranskning og sikkerhetskultur. Necesse 1 (1): 70–75.
 • Nyhamn, Steinar og Odd Sveinung Hareide. 2016. I beredskap døgnet rundt. Necesse 1 (1): 27–30.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2015. Militær navigasjon. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (5): 24–29.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2014. Elektroniske kart - vær bevisst på teknologiske og menneskelige faktorer! NAVIGARE (3): 48–50.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2014. Elektroniske kart : sikker seilas starter med grundig planlegging. NAVIGARE (2): 50–51.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2014. Elektroniske kart stiller store krav til kontroll. NAVIGARE (1): 24–26.
 • Hareide, Odd Sveinung. 2014. Kontroll av ECDIS. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2): 11–17.
Vis alle
Publisert 24. mai 2016 13:14.. Sist oppdatert 23. januar 2020 11:12.