Jacobsen, Jan O.
AvdelingSjøkrigsskolen
StillingFørsteamanuensis
Telefon55518808
EpostJanOtto.Jacobsen@sksk.mil.no

Bok/rapport/avhandling

 • Ramsdal, Helge, Jan Otto Jacobsen, Svein Michelsen, Oddgeir Kjell Osland og Turid Aarseth. 2000. Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. SEFOS Notat, nr. 7-2000. Bergen: Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Jacobsen, Jan Otto. 1996. Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. Doktorgradsavhandling, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Del av bok/rapport

 • Krabberød, Tommy og Jan Otto Jacobsen. 2018. "Military Strategies for Samhandling in Unforeseen Situations – A Historical Perspective". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 467–480. Cappelen Damm Akademisk.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Jacobsen, Jan Otto. 2005. Den militære organisasjons møte med den nye individualismen. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 8 (2): 183–194.
 • Jacobsen, Jan Otto og Audun Jon Offerdal. 1993. Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defense analysis 9 (2).

Populærvitenskapelige artikler

 • Jacobsen, Jan Otto. 2016. Cohesion. Necesse 1 (4): 39–43.
 • Jacobsen, Jan Otto. 2016. Oppdragsbasert ledelse sitt opphav: Auftragstaktik. Dogwatch Høst 2016 : 58–59.
 • Jacobsen, Jan Otto. 2013. "Gruppens samhold – en betingelse for handlekraft i truende situasjoner?" Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 16 (1-2): 81–90.
 • Jacobsen, Jan Otto. 2012. Har politiet noe å lære av Forsvaret om lederskap? Politiforum 103 (9): 42–43.
 • Jacobsen, Jan Otto. 2012. Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattigere land. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 15 (1): 39–49.
 • Jacobsen, Jan Otto og Tommy Krabberød. 2012. "Den militære profesjon - managers of violence". Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 15 (2): 13–28.
 • Jacobsen, Jan Otto. 2007. Hva må gjøres med den norske skolen? Rødt! (3).
Vis alle
Publisert 12. juli 2016 10:54.. Sist oppdatert 21. september 2016 11:15.