Mjelde, Frode Voll
AvdelingSjøkrigsskolen
StillingSimulatoroffiser
Telefon55518878
EpostFrodeVoll.Mjelde@sksk.mil.no

​​​

Bok/rapport/avhandling

 • Espevik, Roar, Frode Voll Mjelde og Odd Sveinung Hareide, red. 2018. Militær navigasjon -teknologi og operative team. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Mjelde, Frode Voll. 2018. SKSK Kursmodul - IMO 6.10 Train the simulator trainer and assessor. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2017. Militær navigasjon - dagens teknologi for morgendagens krigføring. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2016. Militær navigasjon - effektiv og troverdig. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Bridge Resource Management - BRM according to STCW 2010. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Engine room Resource Management - ERM according to STCW 2010. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Dobbins, Trevor, Ioannis Chapsos, Nikolaos Ariatzis, Jon Hill, Fredrik Forsman, Joakim Dahlman, Anthony Smoker og Frode Voll Mjelde. 2015. The Human Element of Building NATO Maritime Security. Rapport, NATO S&T.
 • Mjelde, Frode Voll. 2013. "Performance assessment of military teams in simulator and live exercises". Mastergradsoppgave, United States Naval Postgraduate School.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Hareide, Odd Sveinung, Tore Relling, André Pettersen, Alexander Sauter, Frode Voll Mjelde og Runar Ostnes. 2018. Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret. Necesse 3 (2): 123–148.
 • Tvedt, Sturle Danielsen, Roar Espevik, Helle Asgjerd Oltedal, Guro Persdotter Fjeld og Frode Voll Mjelde. 2018. Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet. Necesse vol 3 (2): 164–179.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde, Øystein Glomsvoll og Runar Ostnes. 2017. "Developing a High-Speed Route Monitor window". Lecture Notes in Computer Science 10285 LNAI : 461–473.
 • Mjelde, Frode Voll, Kip Smith, Petter Lunde og Roar Espevik. 2016. Military teams-A demand for resilience. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 54 (2): 283–294.
 • Mjelde, Frode Voll og Kip Smith. 2013. Performance Assessment of Military Team-Training for Resilience in Complex Maritime Environments. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings 57 (1): 2116–2120.

Populærvitenskapelige artikler

 • Andreassen, Natalia, Odd Jarl Borch, Petter Lunde og Frode Voll Mjelde. 2018. Maritim kriseledelse i nordområdene og lederkompetanse. Necesse 3 (2): 33–35.
 • Bolstad, Magne og Frode Voll Mjelde. 2017. Er Crew Resource Management trening effektivt? Necesse 2 (1): 56–59.
 • Mjelde, Frode Voll. 2017. Søvn og operativ ytelse. Necesse 2 (1): 44–49.
 • Mjelde, Frode Voll, Magne Bolstad, Hans Magne Gloppen og Petter Lunde. 2017. Nasjonal virtuell beredskap. Necesse 2 (1): 68–72.
 • Mjelde, Frode Voll, Jonathan Utne og Sondre Flaatten. 2017. 3D Terreng prosjekt. Necesse 2 (1): 35–38.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Human Systems Integration. Offisersbladet (4): 42–43.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Oppnåelse av Forsvarets oppgaver gjennom teknologisk integrasjon. Necesse 1 (1): 46–49.
Vis alle
Publisert 24. mai 2016 13:34.. Sist oppdatert 21. september 2016 14:53.