Ulriksen, Ståle
AvdelingForsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen
StillingHøgskolelektor/Hovedlærer
Telefon55518718
Epostsulriksen@fhs.mil.no

Ståle Ulriksen er forsker og lærer på FHS/Sjøkrigsskolen. 

Han er statsviter med spesiell interesse for militære problemstillinger, forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Ulriksen var assisterende direktør ved NUPI i perioden 2000-2006 og ledet avdeling for sikkerhet og konflikthåndtering fra 2007 til 2012. Han var medlem i Forsvarspolitisk utvalg i 2006-2007 og i Utenriksdepartements sikkerhetspolitiske utvalg 2010-2013.


Bok/rapport/avhandling

 • Ulriksen, Ståle. 2010. Norway’s political test in Faryab, Afghanistan: how to lead? Rapport, Norwegian Peacebuilding Centre.
 • Ulriksen, Ståle. 2010. Norway’s strategic challenges in Afghanistan: how to make a difference? Rapport, Norwegian Peacebuilding Centre.
 • Weltzien, Åsmund, Cedric De Coning, Helge Lurås, Niels Nagelhus Schia og Ståle Ulriksen. 2010. Norway’s Whole-of-Government Approach. Challenges for Engagement with Afghanistan and Other Fragile States. NUPI Policy Brief, nr. 2. Norwegian Institute of International Affairs.
 • Weltzien, Åsmund, Helge Lurås, Ståle Ulriksen og Vegard Valther Hansen. 2010. The Strategic Significance of Afghanistan. A Note of Caution to the NATO Summit. NUPI Policy Brief, nr. 9. Norwegian Institute of International Affairs.
 • De Coning, Cedric, Helge Lurås, Niels Nagelhus Schia og Ståle Ulriksen. 2009. Norway’s Whole-of-Government Approach and its Engagement with Afghanistan. Security in Practice, nr. 8. Oslo: NUPI.
 • Ulriksen, Ståle. 2007. Power to Protect. The evolution of military structures and doctrine in relation to the responsibility to prevent and protect. Rapport, NUPI.
 • Rieker, Pernille og Ståle Ulriksen, red. 2003. En annerledes supermakt? Sikkerhets- og forsvarspolitikken i EU. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Insituttt.
 • Thune, Finn Henrik og Ståle Ulriksen. 2002. Norway as an Allied Activist - Prestige and Pennance through Peace. Working Paper, NUPI, nr. 637. Oslo: NUPI.
 • Ulriksen, Ståle. 2002. Den norske forsvarstradisjonen: militærmakt eller folkeforsvar. Pax Forlag.
 • Holmen, Bengt og Ståle Ulriksen. 2000. Norden i felt: På oppdrag for FN og NATO. NUPI-rapport, nr. 257. Oslo: NUPI.
 • Osland, Kari M., Espen Barth Eide, Nina Græger, Bengt Holmen og Ståle Ulriksen. 1999. Regional stabilitet i Sørøst-Europa i lys av Kosovo-konflikten. Aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, nr. 3. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
 • Ulriksen, Ståle. 1996. Desentralisert militær integrasjon? Forsvarspolitikk i Vest-Europa etter den kalde krigen. Report, nr. 208. Oslo: NUPI.
 • Ulriksen, Ståle og Iver Brynild Neumann, red. 1996. Norge i makttriangelet mellom Europa, USA og Russland. Aschehoug & Co.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Ulriksen, Ståle. 2012. "Et nytt "Great Game"?" I Exit Afghanistan, redigert av Torbjørn Lindstrøm Knutsen og Gjert Lage Dyndal, 262–271. Universitetsforlaget.
 • Ulriksen, Ståle. 2009. "Europas militære engasjement i Afrika". I Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner, redigert av Walter Carlsnaes og Pernille Rieker. Universitetsforlaget.
 • Ulriksen, Ståle. 2009. "Europeisk militærmakt". I Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner, redigert av Walter Carlsnaes og Pernille Rieker. Universitetsforlaget.
 • Ulriksen, Ståle. 2007. "Brydningstid – paradigmeskiftet i det norske forsvar (2001-2005)". I Nationen eller Verden – de nordiske landes forsvar i dag, redigert av Bertel Heurlin. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Ulriksen, Ståle. 2007. "European Military Forces: Integration by Default?" I Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity, redigert av Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary. Ashgate.
 • Ulriksen, Ståle. 2006. "European military changes since 9/11". I The impact of 9/11 on European Foreign and Security Policy, redigert av Giovanna Bono. Brussels: Brussels University Press.
 • Ulriksen, Ståle. 2003. "EUs militære kapasiteter". I En annerledes supermakt? Sikkerhets- og forsvarspolitikken i EU, redigert av Pernille Rieker og Ståle Ulriksen. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Insituttt.
 • Ulriksen, Ståle. 2003. "Non-great power actors in Revolutions in Military Affairs: The Past and Present Challenges of the Scandinavian Navies". I New Roles of Military Forces, Global and Local Implications of the Revolution in Military Affairs, redigert av Bertel Heurlin, Kristian Søby Kristensen, Mikkel Vedby Rasmussen og Sten Rynning. København: Dansk Institut for Militære Studier.
 • Ulriksen, Ståle og Pernille Rieker. 2003. "Introduksjon: Supermakt?" I En annerledes supermakt? Sikkerhets- og forsvarspolitikken i EU, redigert av Pernille Rieker og Ståle Ulriksen. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Insituttt.
 • Ulriksen, Ståle og Pernille Rieker. 2003. "Konklusjon: Et bredt sikkerhetspolitisk konsept". I Boken "EU: En annerledes supermakt?". Kjenner ikke forlag, Oslo.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Kristiansen, Bjørn, Per Erik Solli og Ståle Ulriksen. 2015. Nye amerikanske militære konsepter. Norsk Militært Tidsskrift (1): 24–31.
 • Ulriksen, Ståle. 2010. Webs of war: Managing regional conflict formations in West Africa and Central Africa. Comparative Social Research 27 : 355–380.
 • Ulriksen, Ståle. 2007. Deployments for Development? Nordic Peacekeeping Efforts in Africa. International Peacekeeping 14 (4).
 • Ulriksen, Ståle. 2004. Requirements for Future European Military Strategies and Force Structures. International Peacekeeping 11 (4).
 • Ulriksen, Ståle og Giovanna Bono. 2004. Conclusion: Economic and Diplomatic Tools vs Military Might. International Peacekeeping 11 (4).
 • Ulriksen, Ståle, Catriona Gourlay og Catriona Mace. 2004. Operation Artemis: The Shape of Things to Come. International Peacekeeping 11 (4).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Den russiske marinen - status og framtidsutsikter". Necesse 2 (2): 34–46.
 • Ulriksen, Ståle. 2015. NATO: Et usikkert ankerfeste. Norges Forsvar (6): 22–25.
 • Ulriksen, Ståle. 2015. Operasjonene i Afghanistan 2001-2014. Hvor hender det? (5).
 • Ulriksen, Ståle. 2015. Reine ord for penga! Offisersbladet (7): 14–16.
 • Solli, Per Erik, Ståle Ulriksen og Bjørn Kristiansen. 2014. Operasjonell tilgang - introduksjon til nygamle begreper og konsepter. Del 1. Norsk Militært Tidsskrift 184 (4): 40–48.
 • Ulriksen, Ståle. 2013. Hvordan bør norsk beredskap mot terrorisme organiseres? Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 16 (1): 55–68.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Ulriksen, Ståle. 2019. "Endring i nord". Bergens Tidende, 27. mai.
 • Ulriksen, Ståle. 2019. Forsvaret står i spagaten. Bergens Tidende, 26. august.
 • Ulriksen, Ståle. 2019. NATO bør få et kommandosenter i nord. Bergens Tidende, 08. juli.
 • Ulriksen, Ståle. 2019. "Ny runde i forsvarsdebatten". Bergens Tidende, 17. april.
 • Ulriksen, Ståle. 2019. Nye takter for Forsvaret? Bergens Tidende, 31. januar.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Alle for en - en for alle? Bergens Tidende, 14. september.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Britisk forvirring. Bergens Tidende, 26. mars.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Forsvaret trenger folk. Bergens Tidende, 09. februar.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. NATO, Norge og havet. Bergens Tidende, 05. januar.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Putin har tatt på den gule vesten. Bergens Tidende, 14. desember.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Sikkerhetspolitisk balansegang. Bergens Tidende, 25. juni.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Spenningen stiger. Bergens Tidende, 02. november.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Supermakten mister kreftene. Bergens Tidende, 03. august.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Terje tar av. Bergens Tidende, 26. oktober.
 • Ulriksen, Ståle. 2018. Vondt blod størkner seint. Bergens Tidende, 11. mai.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Den russiske militærmakten i nord". Bergens Tidende, 14. juli.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Den røde sjømakten". Bergens Tidende, 21. april.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Et spill om tro og troner". Bergens Tidende, 17. november.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Europas skjebnetid". Bergens Tidende, 06. oktober.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Grunnmuren sprekker". Bergens Tidende, 27. januar.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Når landet sparer seg til utrygghet". Bergens Tidende, 10. mars.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. Stormvarsel. Bergens Tidende, 01. september.
 • Ulriksen, Ståle. 2017. "Tid for Tyskland?" Bergens Tidende, 02. juni.
 • Ulriksen, Ståle. 2016. "Hvorfor Afghanistan?" Norge i Afghanistan. Afghanistankomiteens skriftserie, 06. juni.
 • Ulriksen, Ståle. 2016. Norge har stø kurs mot avvæpning. Norges Forsvar, 01. februar.
 • Ulriksen, Ståle. 2016. "Vesten trenger en samlende politisk visjon for å bekjempe terror". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19. juli.
 • Ulriksen, Ståle. 2015. Midtøsten – vår tids gordiske knute? NRK Ytring, 19. november.
 • Ulriksen, Ståle. 2015. Uforsvarlige krav -Ber Forsvarssjefen om for mye? NRK Ytring, 30. september.
 • Ulriksen, Ståle. 2014. Nålejakt i den svenske høystakken. NRK Ytring, 20. oktober.
 • Ulriksen, Ståle. 2013. En trussel mot Forsvaret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 26. mars.
 • Ulriksen, Ståle. 2012. Brigadens framtid. Offisersbladet.
 • Ulriksen, Ståle. 2012. Spesialstyrker og beredskap. Dagens næringsliv, 15. oktober.
 • Friis, Karsten og Ståle Ulriksen. 2011. På tide med bakkestyrker. Dagbladet, 26. april.
Vis alle
Publisert 12. juli 2016 10:46.. Sist oppdatert 21. oktober 2019 09:38.