Lærefag

Ved Sjøkrigsskolen er det mulig å få læreplass som militær lærling i flere ulike fag.

 

 

Kontor- og administrasjonsfagetKontor- og administrasjonsfagetSom lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Sjøkrigsskolen (SKSK) er du en del av Stabstøtteavdelignen som drifter skolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/laerling-ved-sjokrigsskolen/laerefag/kontor-og-administrasjonsfaget