Dataelektroniker_1dDataelektroniker_1dhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Dataelektroniker_1d.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2662

Dataelektronikerfaget

Sjøkrigsskolen tilbyr en utdanning for Dataelektronikerlærlinger på Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter (Navkomp) på Sjøkrigsskolen.

​Utøvelsen av læretiden vil i all hovedsak foregå på simulatorsystemer og navigasjonstekniske systemer som brukes til opplæring, utdanning og øving av Forsvarets personell, samt forskning og utvikling (FoU). 

​​​U​tdanningen vil passe for de som ønsker å utvikle evnen til å arbeide effektivt og nøyaktig og fremme egen evne til innovasjon, nytenking og løsningsorientering.

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrert på en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedia til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på sikkerhet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som muliggjør effektiv samhandling på tvers av geografiske og sosiale grenser. 

For​​​svarets høyteknologiske systemer krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering til installasjon, drift og vedlikehold.

Opplæringen i dataelektronikerfaget legger vekt på oppbygging, funksjon og virkemåte for ulike systemer, apparater og utstyr. Kunnskap om og holdninger til gjeldende regelverk og normer vil være sentrale elementer, som for eksempel elsikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitetssikring, kundehåndtering, samarbeidsevne og bedriftsøkonomi. Holdninger og ferdigheter til å kunne utføre et faglig godt og estetisk håndverk skal også være sentrale faktorer. Opplæringen legger samtidig vekt på personvern, informasjonssikkerhet og etikk. Opparbeidelse av kompetanse på systemoppbygging, systeminstallasjon, systemdrift og systemintegrasjon skal danne grunnlag for å sette seg inn i eksisterende og i framtidige systemer.

Noen av målene nås ved spesifikk opplæring/kurs, mens andre er av en generell karakter og øves derved kontinuerlig gjennom læretiden. Vår hensikt er at de verdiene som blir uttrykt gjennom disse målene skal prege opplæringen av lærlingen ved SKSK/Navkomp.

Rammene for den teoretiske og praktiske opplæringen i dataelektronikerfaget

Det normale utdanningsløpet for en Dataelektroniker (formell yrkestittel etter avlagt fagprøve) vil være to år på skole og to års opplæring i bedrift:

1. år Videregående trinn 1 – i skole (alle VG1 løp)
2. år Videregående trinn 2 – i skole (dataelektronikerfag)
3. år Videregående trinn 3 – Opplæringsår i bedrift (førstegangstjeneste)
4. år Videregående trinn 4 – Verdiskapningsår i bedrift

Opplæringsdelen og verdiskapningsdelen under læretiden i bedrift vil være overlappende, dvs. at lærlingen også under opplæringsperioden ved praktisk arbeid er til nytte for Sjøkrigsskolen. Organiseringen er synliggjort på denne måten for å få fram at Sjøkrigsskolen, foruten å påta seg et opplæringsansvar, også skal få en produktiv nytteverdi av lærlingen.

Lærlingen avtjener i tillegg førstegangstjeneste i opplæringsåret, noe som medfører at utdanning i militære kunnskaper, ferdigheter og holdninger er en del av opplæringen av dataelektronikerlærlinger i Forsvaret.

Når læretiden er over opphører Sjøkrigsskolens ansvar overfor lærlingen, som da kan søke ordinær stilling i Forsvaret eller i hvilken som helst annen bedrift/etat.
Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev med yrkestittel Dataelektroniker.

 Andre lærefag ved Sjøkrigsskolen

 

 

Kontor- og administrasjonsfagetKontor- og administrasjonsfagetSom lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Sjøkrigsskolen (SKSK) er du en del av Stabstøtteavdelignen som drifter skolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/laerling-ved-sjokrigsskolen/laerefag/kontor-og-administrasjonsfaget
Kokkefaget<img alt="" src="/media/PubImages/Kjøkken_10b.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KokkefagetEr du glad i å lage mat, har estetisk sans, er kreativ og nøyaktig, så kan Sjøkrigsskolen være stedet for deg som har lyst på en utdannelse som restaurantkokkhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/laerling-ved-sjokrigsskolen/laerefag/kokkefaget
IKT-servicefaget<img alt="" src="/media/PubImages/SKSK_IMG_0990.jpg" style="BORDER:0px solid;" />IKT-servicefagetSom lærling i IKT-servicefaget ved Sjøkrigsskolen er du med på å drifte og utvikle det ugraderte undervisningsnettverket.http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/laerling-ved-sjokrigsskolen/laerefag/ikt-servicefaget

Publisert 29. mai 2015 12:28. av Mjelde, Frode Voll. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:11.