Navigasjons-kompetansesenteret

Sjøforsvarets kompetansesenter for navigasjon ble etablert i 1996. Hensikten ved etableringen var å samle ressursene innen navigasjonsmiljøet i Sjøforsvaret for å bedre koordineringen og ressursutnyttelsen overfor brukerne.
​Kompetansesenterets overordnede målsetting er å fremme navigasjonssikkerhet for derved å øke stridsevnen til Sjøforsvaret.

Senteret er bemannet med erfarne vaktsjefer, systemoffiserer og skipssjefer fra Sjøforsvarets fartøyer, i tillegg har en rekke av offiserene tilleggsutdanning innen Nautikk fra NTNU i Trondheim.

For å nå målsettingen gjennomfører senteret utdanning og kompetanse overføring, simulatortrening av Sjøkrigsskolens kadetter og Sjøforsvarets besetninger, deltar ombord under trening og øvelser, og deltar i gjennomføringen av Sjøforsvarets prosjekter. Senteret har også utstrakt kontakt med andre fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Sjøforsvarets Kompetansesenter for Navigasjon er lokalisert til Sjøkrigsskolen i Bergen. 

 Relaterte sider

 

 

Sjøforsvarets navigasjonssimulator<img alt="" src="/media/PubImages/Navkomp_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjøforsvarets navigasjonssimulatorSjøforsvarets navigasjonssimulator befinner seg på Sjøkrigsskolen, og drives og opereres av personell ansatt ved Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter.​http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator
Praktisk navigasjon<img alt="" src="/media/PubImages/Navkomp_4b.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Praktisk navigasjonHer finner du informasjon og veiledning for navigasjon både for kadetter og Sjøforsvaret forøvrig.​​​​http://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/praktisk-navigasjon
Navigasjonsutdanning i Sjøforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Navkomp_7b.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Navigasjonsutdanning i SjøforsvaretKrav fra Generalinspektørenhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/navigasjonsutdanning-i-forsvaret

Publisert 31. mars 2011 21:22.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.