Navkomp_10bNavkomp_10bhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Navkomp_10b.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2670
Navkomp_7bNavkomp_7bhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Navkomp_7b.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2668
Navkomp_8bNavkomp_8bhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Navkomp_8b.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2669

Navigasjonsutdanning i Sjøforsvaret

Krav fra Generalinspektøren
​​​​Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS) har bestemt at befal på Sjøforsvarets fartøyer skal tilfredsstille de samme sertifikatkrav som stilles til sivile maritime besetninger og inneha sertifikater etter den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW 78) med endringer og kode av 1995 (STCW 95).

Navigasjonsopplæring i Sjøforsvaret tilfredsstiller internasjonale og nasjonale krav og er godkjent av Sjøfartsdirektoratet (SD).
Sjøforsvarets sammensetning i de neste årene tilsier at navigatører må utdannes til fregatter, minefartøyer, Hauk klasse MTB, Skjold type MTB, ubåter, stridsbåter, kystvaktfartøy av ulik størrelse og diverse støttefartøyer.


Publisert 31. mars 2011 21:22. av Lunde, Petter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.