Seilingsruter

​Oppdatert august 2008, Navoff II, KL Martin Bøhn.Rutene er lagt opp enten i Bergen nord eller sør.Dersom det er tid til overs, iverksetter daghavende navigatør øvelsesmomenter.​

RUTE 1 
SKSK-VATLESTRAUMEN- VEST AV RAUNESKJERANE LKT - SNU VED SVENESTANGEN BÅKE - MELLOM RAUNESKJERANE LKT OG RAUNANE LKT - GRIMSTADFJORDEN

Første kvartersjef kjører hele ruten.
De påfølgende kvartersjefene kjører T/R Grimstadfjorden.
Siste kvartersjef returnerer til MTB havnen.

 • SOA 13 Knop
 • 78NM Ved 6 Kvartersjefer

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 2 
SKSK - BRATTHL LKT - VEST AV ROTØY - HAUGLANDSOSEN - SKSK

En runde per kvartersjef.
Siste kvartersjef returnerer til MTB havnen istedet for SKSK.
 • SOA 13 Knop
 • 78 NM Ved 6 Kvartersjefer.

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 3 
SKSK - HERDLAFD - MANGERSFD - RADFD - HAGELSD - BYFD - BRATTHL - HAUGLANDSOSEN - VATLESTRAUMEN - LERØYOSEN - HUNDVAAKOSEN - TROLLSØYSD - LERØYOSEN - MTB HAVNEN

 • SOA 13,5 Knop
 • 82 NM

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 4 
SKSK - HERDLAFD - MANGERSFD - RADFD - HAGELSD - BYFD - VATLESTRAUMEN - LERØYOSEN - HUNDVAAKOSEN - GRØNNINGEN RUNDT - HUNDVAAKOSEN - LERØYOSEN - MTB HAVNEN

 • SOA 13,5 Knop
 • 82 NM

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 5 
SKSK - VATLESTRAUMEN - LERØYOSEN - HUNDVAAKOSEN - BEKKJARVIKSD - NYLEIA - MOSTERHAMN - NYLEIA - BEKKJARVIKSD - HUNDVAAKOSEN - LERØYOSEN - MTB HAVNEN

 • SOA 14,5 Knop
 • 88 NM

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 6 
SKSK - VATLESTRAUMEN - RAUNEFD - LERØYOSEN - HUNDVAAKOSEN - MØKSTRAFD - BEKKJARVIKSD - TVERRLEDEN Ø - STOKKSUND - RUBBESTADNESET - S AV FLATØYA - STOKKSUND - STOLMASUND - HUNDVAAKOSEN - TROLLSØYSUND - LERØYOSEN - RAUNEFD - GRIMSTADFD - HOS

 • 77 NM

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 7 
SKSK - HAUGLANDSOSEN - HJELTEFD - HERDLESUND - DET NAUDAR - SKJELLJANGER - HJELTEFD - HOPLANDSOSEN - LUREFD - FONNESTRAUMEN - FENSFD - RONGEVÆR - HJELTEFD - SKJELLJANGER - DET NAUDAR - HERDLESUND - HJELTEFD - BRATTHOLMEN - VATLESTRAUMEN - GRIMSTADFD - HOS

 • 88 NM

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 8 
SKSK – KOBBELEIA – LERØYOSEN – HORGESUND – STOLMASUND – BRANDASUND – TVERRLEDEN VEST – TVERRLEDEN ØST – BÅRDSUND – STRØNO N – BUKKEN – HOS

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 9 
SKSK – VATLESTRAUMEN – BUKKEN – GRØNNINGSOSEN – PIRHLM – BEKKJARVIK – FITJAR – SMEDASUND – NYLEIA – SNU VED MOSTER – NYLEIA – TVERRLEDEN ØST – BEKKJARVIK – PIRHLM – GRØNNINGSOSEN – BUKKEN – HOS

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

RUTE 10 
SKSK – BYFD – FLATØY N – ALVERSTRAUMEN – FESTE - FONNESTRAUMEN - ÅNNELANDSSUND – MJØMNESUND – RONGEVÆR – HJELTEFD – SKJELANGER – DET NAUE – HERDLASD – HJELTEFD – VATLESTRAUMEN – HOS

Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

Helgeseilas til Stavanger

Fredag 
HOS - BUKKEN - TROLLSØYOSEN - HUNDVÅKOSEN - BEKKJARVIKSUND - NYLEIA - SLETTA - KARMSUNDET - TERNHOLMEN - BOKESUND - MASTRAFJORDEN - KLOVNINGEN - STAVANGER

Lørdag 
STAVANGER - LINDØY V - KLOVNINGANE Ø - PRESTHOLMEN S - STRANDAFJORDEN - ÅRDALSFJORDEN - STRANDAFJORDEN - HATTHOLMEN Ø - BØRØY V - OMBO V - HIDDLE N - HELGØY V - FINNØYFJORDEN - FOGN Ø - STRANDAFJORDEN - BRIMSE N - RENNESØY Ø - ROSSHOLMEN N - ÅMØY V - STORHOLMEN N - KLOVNINGANE V - ÅMØYFJORDEN - LINE V - ÅMØY V - FUGLANESET Ø - KLOVNINGANE V - HUNDVAAG Ø - STAVANGER

Ett ankringsoppløp med ankring skal gjennomføres.
Ved tid til overs skal det gjennomføres manøvreringstrening.

Søndag 
STAVANGER - LINESUND - MASTRAFJORDEN - BOKNESUND - KARMSUND - NYLEDEN - HJELMOSEN - SMEDASUND - FITJARVIK - BÅRDSUND - MELLOM RUSØY OG LILLE VERNØY - BUKKEN - MTB HAVNEN


Helgeseilas til Florø

Fredag 
SKSK - BYFJORDEN - (ALVERSTRAUMEN - RADSD- FONNESSTRAUMEN) - HERDLEFJORDEN - DET NAUDAR - SÆTREOSEN - RONGEVÆR - MJÅSUND - ROSSOSEN - SOGNESJØEN - (KRAKHELLESUND - VILLNESFJORDEN - GRANESUND) - YTRE STEINSUNDET - SKOMAKEREN - ØST AV INSTE GEITA - ALDENFJORDEN - TVIBRYGGESUND - HINDØYSUND - STAVENES - (BRUFJORDEN - STAVANGSUND - STONGASUND - ÅLVORSUND - AUSESUND) - TANSØYOSEN - NEKKØYOSEN - FLORØ

Seilingsleder i parantes benyttes ved dårlig vær.

Lørdag 
KNM Vigra 
FLORØ - STABBEN - NEKKØYOSEN - OLASKJÆR Ø - FRØYSJØEN (RADARNAVEX) - SKATESTRAUMEN - MÅLØY - RUGSUND - FRØYSJØEN (RADARNAVEX) - OLASKJÆR Ø - DRÅGASKJÆR Ø - SANDVÆROSEN - FLORØ
KNM Hessa 
FLORØ - SANDVÆROSEN - DRÅGASKJÆR Ø - OLASKJØR Ø - FRØYSJØEN (RADARNAVEX) - RUGSUND - MÅLØY - SKATESTRAUMEN - FRØYSJØEN (RADARNAVEX) - OLASKJÆR Ø - NEKKØYOSEN - STABBEN - FLORØ

Søndag 
FLORØ - NEKKØYOSEN - TRANSØYOSEN - (AUSESUND - ÅLVORSUND - STONGASUND - STAVANGSUND - BRUFJORDEN) - STAVENES - HINDØYSUND - TVIBRYGGESUND - ALDENFJORDEN - ØST AV INSTE GEITA - SKOMAKEREN - YTRE STEINSUND - (GRANESUND - VILLNESFJORDEN - KRAKHELLESUND) - SOGNESJØEN (RADARNAVEX) - ROSSOSEN - MJÅSUND - RONGEVÆR HJELTEFJORDEN (RADARNAVEX) - SÆTREOSEN - DET NAUDAR - HERDLEFJORDEN - (FONNESSTRAUMEN - RADSD - ALVERSTRAUMEN) - BYFJORDEN (RADARNAVEX) - SOTRALEDEN - MTB HAVNEN

Seilingsleder i parantes benyttes ved dårlig vær.


Publisert 11. april 2011 09:38..